Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2020

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
výdaje 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 359 197,00 Kč Pokles 8 682 183,37 Kč 8 032 570,08 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 288 575,90 Kč 97 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
2143 Cestovní ruch 9 227 197,00 Kč Pokles 8 384 683,37 Kč 7 743 994,18 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 184 625,00 Kč 171 019,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč Pokles 184 625,00 Kč 171 019,00 Kč 93 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.ARES 23 958,00 Kč
prezentace v magazínu KAM po Česku na www.kampocesku.cz 4151 20.01.2020 23 958,00 Kč
Radio Čas s.r.o.ARES 21 840,50 Kč
reklamní vysílání na Radiu Čas - 08.06.2020 - 20.06.2020 Pivobraní 2020 4054 06.02.2020 21 840,50 Kč
C.O.T. media s.r.o.ARES 14 520,00 Kč
prezentace města NJ v časopisu COT 4262 29.01.2020 14 520,00 Kč
GOWAY s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
doplatek za zpracování dat, hosting, služby v oblasti aplikací 4085 13.01.2020 12 100,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 9 774,84 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml. 00159/17/230 4252 29.01.2020 2 497,90 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení MP C2011SP RICOH - sml 00159/17/230 4244 25.02.2020 3 423,53 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml č. 00159/17/230 4266 26.03.2020 2 249,51 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 4245 23.04.2020 1 603,90 Kč
Paseo, s.r.o.ARES 8 773,00 Kč
publikace a prezentace akcí na portálech Profit Mobil, Vyletnik.cz, Kdykde.cz, ... 4095 14.01.2020 8 773,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 6 872,00 Kč
inzerce v časopise 5plus2 - akce Pivobraní, dat. vydání 27.3.2020, FM a NJ 4050 06.04.2020 6 872,00 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
Turistické noviny - zpracování 4196 24.01.2020 4 840,00 Kč
EUROCARD s.r.o.ARES 4 070,00 Kč
Prezentace v Muzejních novinách TIM jaro 2020. 4020 02.04.2020 4 070,00 Kč
Obchody a služby, s.r.o.ARES 3 025,00 Kč
prezentace na www.obchodyasluzby.cz 4056 08.01.2020 3 025,00 Kč
Ing. Radek JarošARES 1 940,00 Kč
převedení a umístění 2 ks turistických tras do mobilní aplikace Turistické trasy po dobu 12 měsíců 4032 05.02.2020 1 940,00 Kč
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.ARES 1 050,00 Kč
zpracování oznámení - Balíček č.3 - spot Pozvánky na akce a výstavy v NCNJ NJ 4208 24.02.2020 1 050,00 Kč
Jaromír GaletaARES 850,00 Kč
Čištění koberců v Návštěvnickém centru 4248 29.01.2020 850,00 Kč
PRUH POLABÍ, s.r.o.ARES 600,00 Kč
přihlášení materiálů do V. ročníku soutěžní předhlídky TURISTPROPAG 4180 20.02.2020 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 283 468,54 Kč
Celkem 397 681,88 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 % 246 831,00 Kč 7 % 239 900,00 Kč 13 % 238 707,00 Kč 20 % 238 039,00 Kč 26 % 220 680,00 Kč 32 % 247 362,00 Kč 39 % 383 322,00 Kč 49 % 261 896,00 Kč 56 % 264 022,00 Kč 63 % 286 037,00 Kč 71 % 248 726,00 Kč 78 % 483 093,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobn.. 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 % 24 355,00 Kč 8 % 33 145,00 Kč 19 % 23 720,00 Kč 27 % 9 420,00 Kč 30 % 5 000,00 Kč 32 % 14 100,00 Kč 36 % 27 290,00 Kč 45 % 26 790,00 Kč 54 % 33 040,00 Kč 65 % 26 785,00 Kč 74 % 18 570,00 Kč 80 % 10 000,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojis.. 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 % 62 454,00 Kč 7 % 63 944,00 Kč 14 % 60 440,00 Kč 21 % 60 273,00 Kč 28 % 55 969,00 Kč 34 % 65 976,00 Kč 41 % 97 543,00 Kč 52 % 67 430,00 Kč 60 % 67 958,00 Kč 67 % 73 417,00 Kč 76 % 68 132,00 Kč 83 % 122 288,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojis.. 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 % 22 664,00 Kč 7 % 23 206,00 Kč 14 % 21 933,00 Kč 21 % 21 873,00 Kč 28 % 20 312,00 Kč 34 % 23 942,00 Kč 42 % 35 399,00 Kč 53 % 24 470,00 Kč 60 % 24 661,00 Kč 68 % 26 644,00 Kč 76 % 24 724,00 Kč 84 % 44 379,00 Kč 98 %
5041 Odměny za uži.. 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 % 8 332,79 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 25 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5133 Léky a zdravo.. 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 % 5 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 381 255,02 Kč 346 255,02 Kč 91 % 47 565,00 Kč 12 % 1 139,00 Kč 13 % 18 678,47 Kč 18 % 4 790,46 Kč 19 % 16 805,00 Kč 23 % 50 914,55 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 46 851,05 Kč 49 % 159 511,49 Kč 91 %
5139 Nákup materiá.. 1 471 599,98 Kč 1 375 301,66 Kč 93 % 45 856,60 Kč 3 % 73 389,44 Kč 8 % 137 392,10 Kč 17 % 172 032,47 Kč 29 % 57 675,52 Kč 33 % 155 343,60 Kč 44 % 50 038,60 Kč 47 % 476 090,50 Kč 79 % 40 406,95 Kč 82 % 88 351,96 Kč 88 % 24 274,62 Kč 90 % 54 449,30 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 375,00 Kč 447,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 852,00 Kč 19 % -211,00 Kč 15 % -19,00 Kč 14 % 199,00 Kč 19 % -230,00 Kč 14 % 530,00 Kč 26 % 1 501,00 Kč 60 % -1 589,00 Kč 24 % -572,00 Kč 11 % -95,00 Kč 8 % 81,00 Kč 10 %
5162 Služby teleko.. -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpraco.. 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 % 1 950,00 Kč 2 % 3 125,45 Kč 4 % 1 950,00 Kč 6 % 24 550,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 3 900,00 Kč 30 % 50 800,00 Kč 73 % 6 609,00 Kč 78 % 4 367,35 Kč 82 % 4 008,44 Kč 85 % 2 865,97 Kč 88 % 13 950,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 669 150,16 Kč 608 686,39 Kč 91 % 79 060,09 Kč 12 % 54 426,03 Kč 20 % 74 430,83 Kč 31 % 24 022,90 Kč 35 % 78 576,69 Kč 46 % 19 923,88 Kč 49 % 37 848,69 Kč 55 % 39 838,75 Kč 61 % 45 017,35 Kč 68 % 43 683,73 Kč 74 % 76 846,68 Kč 86 % 35 010,77 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 336,90 Kč 6 % 4 192,65 Kč 8 % 8 457,90 Kč 14 % 5 616,82 Kč 18 % 7 439,95 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 35 584,89 Kč 47 % 78 798,73 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 206,00 Kč 7 % 631,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 206,00 Kč 33 % 332,00 Kč 44 % 1 659,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 47 473,00 Kč 37 252,50 Kč 78 % 184,00 Kč 0 % 6 382,00 Kč 14 % 16 034,50 Kč 48 % 6 505,00 Kč 61 % 3 263,00 Kč 68 % 266,50 Kč 69 % 1 641,50 Kč 72 % 558,00 Kč 73 % 1 807,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 611,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákup.. 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 2 100,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 719,95 Kč 6 % 10 535,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 9 314,00 Kč 25 % 3 534,00 Kč 34 % 6 360,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 6 866,00 Kč 69 % 11 768,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 706 805,00 Kč 704 635,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238 660,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 170 702,00 Kč 58 % 166 632,94 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 128 640,08 Kč 100 %
Celkem 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 % 654 617,48 Kč 7 % 509 028,92 Kč 6 % 605 576,80 Kč 7 % 572 759,43 Kč 6 % 477 473,16 Kč 5 % 612 321,35 Kč 7 % 930 844,74 Kč 10 % 906 842,25 Kč 10 % 650 392,65 Kč 7 % 714 988,07 Kč 8 % 553 346,21 Kč 6 % 1 144 680,37 Kč 13 %