Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (ORG 1112) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (1112)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 000,00 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 48 000,00 Kč 45 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 48 000,00 Kč 45 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
Celkem 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 000,00 Kč 55 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -10 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 106 000,00 Kč 48 000,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % -48 000,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5223 Neinvestiční .. 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 34 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 150 000,00 Kč 82 000,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % -48 000,00 Kč -32 % -10 000,00 Kč -7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %