Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách (ORG 1113) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 316 362,00 Kč 323 823,00 Kč 102 %
výdaje 5 373 000,00 Kč Pokles 5 216 000,00 Kč 4 954 900,00 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 062 900,00 Kč Pokles 4 954 900,00 Kč 4 954 900,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 310 100,00 Kč Pokles 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4312 Odborné sociální poradenství 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 377 000,00 Kč 377 000,00 Kč 377 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 377 000,00 Kč 377 000,00 Kč 377 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 438 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 438 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 438 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 310 100,00 Kč Pokles 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 310 100,00 Kč Pokles 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 310 100,00 Kč Pokles 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 5 373 000,00 Kč Pokles 5 216 000,00 Kč 4 954 900,00 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 1 690 000,00 Kč 1 690 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 738 000,00 Kč 103 % 60 000,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % 0,00 Kč 106 % -108 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 504 100,00 Kč 504 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 504 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 2 760 800,00 Kč 2 760 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 553 800,00 Kč 56 % 1 207 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 5 216 000,00 Kč 4 954 900,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 795 900,00 Kč 73 % 1 267 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -108 000,00 Kč -2 % 0,00 Kč 0 %