Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost (ORG 1121) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost (1121)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 861 000,00 Kč Pokles 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3312 Hudební činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 861 000,00 Kč Pokles 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 705 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 % 70 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 100 % 70 000,00 Kč 9 % 705 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %