Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let (ORG 1131) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let (1131)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 250 000,00 Kč Pokles 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 250 000,00 Kč Pokles 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 271 500,00 Kč 59 % 1 500 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 90 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 271 500,00 Kč 59 % 1 500 000,00 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 90 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %