Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce (ORG 1133) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce (1133)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 100 000,00 Kč Pokles 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
Všeobecná pokladní správa 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 100 000,00 Kč Pokles 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -20 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 30 700,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 700,00 Kč 58 % 13 000,00 Kč 100 % -17 700,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % -13 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5493 Účelové neinv.. 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 19 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 36 700,00 Kč 53 % 13 000,00 Kč 19 % -17 700,00 Kč -25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % -20 000,00 Kč -29 % -13 000,00 Kč -19 % 0,00 Kč 0 %