Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» (ORG 1134) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» (1134)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
výdaje 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
Celkem 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 950 500,00 Kč 14 % 1 109 500,00 Kč 31 % 800 000,00 Kč 43 % 740 000,00 Kč 54 % 700 000,00 Kč 64 % 500 000,00 Kč 72 % 400 000,00 Kč 78 % 400 000,00 Kč 84 % 400 000,00 Kč 90 % 400 000,00 Kč 96 % 300 000,00 Kč 100 %
Celkem 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 950 500,00 Kč 14 % 1 109 500,00 Kč 17 % 800 000,00 Kč 12 % 740 000,00 Kč 11 % 700 000,00 Kč 10 % 500 000,00 Kč 7 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 300 000,00 Kč 4 %