Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (ORG 1141) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
výdaje 740 000,00 Kč Pokles 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 590 000,00 Kč 590 000,00 Kč 580 000,00 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 245 000,00 Kč 96 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 245 000,00 Kč 96 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 245 000,00 Kč 96 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 740 000,00 Kč Pokles 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 705 000,00 Kč 695 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 555 000,00 Kč 79 % 80 000,00 Kč 90 % 10 000,00 Kč 91 % 50 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 569 000,00 Kč 79 % 80 000,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 1 % 50 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %