Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (ORG 1142) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (1142)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 120 000,00 Kč Pokles 76 000,00 Kč 13 000,00 Kč 17 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Školství a sociální věci 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
Tělovýchova a zájmová činnost 54 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 6 000,00 Kč 18 %
Všeobecná pokladní správa 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 28 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 28 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 28 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 120 000,00 Kč Pokles 76 000,00 Kč 13 000,00 Kč 17 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 34 000,00 Kč 6 000,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 34 000,00 Kč 100 % -20 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % -8 000,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5339 Neinvestiční .. 27 000,00 Kč 7 000,00 Kč 26 % 7 000,00 Kč 26 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -20 000,00 Kč 26 %
5493 Účelové neinv.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 76 000,00 Kč 13 000,00 Kč 17 % 7 000,00 Kč 9 % 54 000,00 Kč 71 % -20 000,00 Kč -26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -8 000,00 Kč -11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -20 000,00 Kč -26 %