Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti (ORG 1180) / 2020

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 598 897,00 Kč 598 897,00 Kč 100 %
výdaje 768 140,00 Kč Navýšení 18 008 474,00 Kč 16 342 603,00 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 510 591,00 Kč 99 %
Požární ochrana 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 491 440,00 Kč Navýšení 564 440,00 Kč 531 674,00 Kč 94 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 16 654 034,00 Kč 15 054 034,00 Kč 90 %
Všeobecná pokladní správa 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 126 304,00 Kč 81 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 9 804,00 Kč 9 804,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 684,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 9 120,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční .. 540 440,00 Kč 509 674,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 491 440,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 18 234,00 Kč 94 %
5221 Neinvestiční .. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 2 258 099,00 Kč 2 253 690,00 Kč 100 % 90 000,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 465 000,00 Kč 25 % 10 000,00 Kč 25 % 10 000,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 678 690,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 34 000,00 Kč 32 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 14 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -2 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5492 Dary obyvatel.. 140 196,00 Kč 111 500,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 500,00 Kč 1 % 110 000,00 Kč 80 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6322 Investiční tr.. 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % -565 087,00 Kč 89 %
Celkem 18 008 474,00 Kč 16 342 603,00 Kč 91 % 90 000,00 Kč 0 % 511 440,00 Kč 3 % 465 000,00 Kč 3 % 510 000,00 Kč 3 % 29 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 75 % -2 000,00 Kč -0 % 684,00 Kč 0 % 1 500,00 Kč 0 % 1 250 957,00 Kč 7 %