Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2020

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 088 760,00 Kč Pokles 7 871 652,81 Kč 7 871 652,81 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
Veřejná správa 8 083 760,00 Kč Pokles 7 866 652,81 Kč 7 868 918,81 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
6171 Činnost místní správy 8 083 760,00 Kč Pokles 7 866 652,81 Kč 7 868 918,81 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 800 000,00 Kč Pokles 5 686 933,00 Kč 5 686 933,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč Pokles 5 686 933,00 Kč 5 686 933,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 456 000,00 Kč Pokles 1 411 207,00 Kč 1 411 207,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč Pokles 1 411 207,00 Kč 1 411 207,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 524 160,00 Kč Pokles 512 131,00 Kč 512 131,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč Pokles 512 131,00 Kč 512 131,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Navýšení 5 454,00 Kč 5 454,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 5 454,00 Kč 5 454,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč Pokles 5 756,34 Kč 5 756,34 Kč 100 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 5 756,34 Kč 5 756,34 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 Kč Pokles 2 645,00 Kč 4 911,00 Kč 186 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Pokles 4 911,00 Kč 4 911,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Pokles -2 266,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 Kč Pokles 14 561,93 Kč 14 561,93 Kč 100 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Pokles 14 561,93 Kč 14 561,93 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 Kč Navýšení 11 864,54 Kč 11 864,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč Navýšení 11 864,54 Kč 11 864,54 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 124 540,00 Kč 124 540,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 124 540,00 Kč 124 540,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Pokles 4 794,00 Kč 4 794,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Pokles 4 794,00 Kč 4 794,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 Kč Navýšení 4 966,00 Kč 4 966,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 3 000,00 Kč Navýšení 4 966,00 Kč 4 966,00 Kč 100 %
Celkem 8 088 760,00 Kč Pokles 7 871 652,81 Kč 7 871 652,81 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 686 933,00 Kč
Celkem 5 686 933,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 686 933,00 Kč 5 686 933,00 Kč 100 % 400 255,00 Kč 7 % 432 812,00 Kč 15 % 424 273,00 Kč 22 % 438 260,00 Kč 30 % 398 363,00 Kč 37 % 381 039,00 Kč 44 % 623 098,00 Kč 54 % 460 077,00 Kč 63 % 462 256,00 Kč 71 % 434 643,00 Kč 78 % 447 253,00 Kč 86 % 784 604,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 % 1 200,00 Kč 13 % 2 000,00 Kč 35 % 2 400,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 1 200,00 Kč 74 % 1 200,00 Kč 87 % 1 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 411 207,00 Kč 1 411 207,00 Kč 100 % 99 365,00 Kč 7 % 107 338,00 Kč 15 % 105 220,00 Kč 22 % 109 432,00 Kč 30 % 98 794,00 Kč 37 % 94 498,00 Kč 44 % 154 529,00 Kč 55 % 114 099,00 Kč 63 % 114 640,00 Kč 71 % 107 791,00 Kč 78 % 110 919,00 Kč 86 % 194 582,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 512 131,00 Kč 512 131,00 Kč 100 % 36 060,00 Kč 7 % 38 955,00 Kč 15 % 38 184,00 Kč 22 % 39 713,00 Kč 30 % 35 852,00 Kč 37 % 34 293,00 Kč 44 % 56 078,00 Kč 55 % 41 407,00 Kč 63 % 41 605,00 Kč 71 % 39 117,00 Kč 78 % 40 252,00 Kč 86 % 70 615,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 5 454,00 Kč 5 454,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 893,00 Kč 53 % 2 561,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 5 756,34 Kč 5 756,34 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 328,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 1 428,34 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 7 645,00 Kč 7 645,00 Kč 100 % 240,00 Kč 3 % 162,00 Kč 5 % 2 330,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 32,00 Kč 36 % 371,00 Kč 41 % 98,00 Kč 42 % 379,00 Kč 47 % 192,00 Kč 50 % 2 862,00 Kč 87 % 128,00 Kč 89 % 851,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 14 561,93 Kč 14 561,93 Kč 100 % 1 036,84 Kč 7 % 2 457,37 Kč 24 % 1 551,65 Kč 35 % 402,48 Kč 37 % 167,43 Kč 39 % 1 394,21 Kč 48 % 2 546,16 Kč 66 % 872,17 Kč 72 % 295,55 Kč 74 % 2 251,50 Kč 89 % 1 152,95 Kč 97 % 433,62 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 11 864,54 Kč 11 864,54 Kč 100 % 454,66 Kč 4 % 1 662,06 Kč 18 % 440,57 Kč 22 % 883,39 Kč 29 % 978,66 Kč 37 % 817,62 Kč 44 % 593,36 Kč 49 % 645,97 Kč 55 % 853,97 Kč 62 % 1 609,60 Kč 75 % 1 974,00 Kč 92 % 950,68 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 124 540,00 Kč 124 540,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 73 920,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 20 460,00 Kč 76 % 11 860,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 3 980,00 Kč 89 % 11 140,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 3 180,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 18 150,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 18 150,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 4 794,00 Kč 4 794,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 42 % 397,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 397,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 2 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 4 966,00 Kč 4 966,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 079,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 1 390,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 2 258,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 871 652,81 Kč 7 871 652,81 Kč 100 % 538 611,50 Kč 7 % 660 385,43 Kč 8 % 574 399,22 Kč 7 % 608 230,87 Kč 8 % 538 515,09 Kč 7 % 534 872,83 Kč 7 % 869 607,52 Kč 11 % 618 680,14 Kč 8 % 628 551,52 Kč 8 % 622 753,44 Kč 8 % 603 678,95 Kč 8 % 1 073 366,30 Kč 14 %