Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Denní stacionář (ORG 1391) / 2020

Název:
ProSenior-Denní stacionář (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
výdaje 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 Kč Pokles 288 752,00 Kč 288 752,00 Kč 100 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč Pokles 288 752,00 Kč 288 752,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 75 000,00 Kč Pokles 71 612,00 Kč 71 612,00 Kč 100 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Pokles 71 612,00 Kč 71 612,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 Kč Pokles 25 991,00 Kč 25 991,00 Kč 100 %
29 ProSenior 27 000,00 Kč Pokles 25 991,00 Kč 25 991,00 Kč 100 %
5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč Pokles 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč 100 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Pokles 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Navýšení 23 250,00 Kč 23 250,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 23 250,00 Kč 23 250,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč Pokles 11 225,00 Kč 11 225,00 Kč 100 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Pokles 11 225,00 Kč 11 225,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč Navýšení 13 210,00 Kč 12 000,00 Kč 91 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 13 210,00 Kč 12 000,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 Kč Navýšení 38 790,00 Kč 11 910,00 Kč 31 %
29 ProSenior 33 000,00 Kč Navýšení 38 790,00 Kč 11 910,00 Kč 31 %
5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 4 506,00 Kč 87 %
29 ProSenior 4 000,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 4 506,00 Kč 87 %
Celkem 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1391 (ProSenior-Denní stacionář), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 288 752,00 Kč 288 752,00 Kč 100 % 22 171,00 Kč 8 % 23 629,00 Kč 16 % 23 323,00 Kč 24 % 20 374,00 Kč 31 % 18 629,00 Kč 37 % 18 626,00 Kč 44 % 19 118,00 Kč 51 % 24 544,00 Kč 59 % 26 006,00 Kč 68 % 23 660,00 Kč 76 % 23 674,00 Kč 84 % 44 998,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 71 612,00 Kč 71 612,00 Kč 100 % 5 499,00 Kč 8 % 5 860,00 Kč 16 % 5 784,00 Kč 24 % 5 053,00 Kč 31 % 4 620,00 Kč 37 % 4 619,00 Kč 44 % 4 742,00 Kč 51 % 6 087,00 Kč 59 % 6 449,00 Kč 68 % 5 868,00 Kč 76 % 5 871,00 Kč 84 % 11 160,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 25 991,00 Kč 25 991,00 Kč 100 % 1 994,00 Kč 8 % 2 127,00 Kč 16 % 2 099,00 Kč 24 % 1 833,00 Kč 31 % 1 677,00 Kč 37 % 1 676,00 Kč 44 % 1 721,00 Kč 51 % 2 209,00 Kč 59 % 2 341,00 Kč 68 % 2 130,00 Kč 76 % 2 131,00 Kč 84 % 4 053,00 Kč 100 %
5132 Ochranné pomů.. 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 590,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 23 250,00 Kč 23 250,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 300,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 4 950,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 11 225,00 Kč 11 225,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 7 % 2 919,00 Kč 33 % 1 000,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 1 440,00 Kč 55 % 1 000,00 Kč 64 % 1 000,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 1 128,00 Kč 83 % 349,00 Kč 86 % 1 589,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 % 1 500,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 500,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 3 600,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 1 500,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 13 210,00 Kč 12 000,00 Kč 91 % 6 000,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 6 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 38 790,00 Kč 11 910,00 Kč 31 % 1 103,15 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 603,15 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 200,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 8 003,70 Kč 31 %
5171 Opravy a udrž.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 5 200,00 Kč 4 506,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 091,00 Kč 21 % 121,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 3 294,00 Kč 87 %
Celkem 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 % 38 267,15 Kč 7 % 32 416,00 Kč 6 % 34 125,00 Kč 7 % 30 363,15 Kč 6 % 24 926,00 Kč 5 % 26 361,00 Kč 5 % 31 181,00 Kč 6 % 33 840,00 Kč 7 % 37 387,00 Kč 7 % 61 407,00 Kč 12 % 37 615,00 Kč 7 % 78 047,70 Kč 15 %