Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Památková péče (ORG 2380) / 2020

Název:
Památková péče (2380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
Celkem 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2380 (Památková péče), Paragraf 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 6 000,00 Kč
Celkem 6 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 488,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 540,00 Kč 540,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 540,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 380,00 Kč 11 % 23 816,50 Kč 31 % 16 698,00 Kč 45 % -22 566,50 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 75 488,00 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 347,34 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 31 766,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 1 380,00 Kč 0 % 174 163,84 Kč 56 % 16 698,00 Kč 5 % 9 200,00 Kč 3 % 8 028,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 75 488,00 Kč 24 %