Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORG 2388) / 2020

Název:
Odbor územního plánování a stavebního řádu (2388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 373 193,64 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 370 640,00 Kč 96 %
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
3635 Územní plánování 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 370 640,00 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 252 890,00 Kč 94 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 252 890,00 Kč 94 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
Celkem 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 373 193,64 Kč 59 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2388 (Odbor územního plánování a stavebního řádu), Paragraf 2169 (Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 553,64 Kč
Celkem 1 553,64 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5166 Konzultační, .. 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 553,64 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatní.. 469 000,00 Kč 252 890,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 193 600,00 Kč 41 % 59 290,00 Kč 54 %
5362 Platby daní a.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6119 Ostatní nákup.. 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 117 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 637 750,00 Kč 373 193,64 Kč 59 % 1 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 117 750,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 553,64 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 193 600,00 Kč 30 % 59 290,00 Kč 9 %