Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2391) / 2020

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000,00 Kč Pokles 671 411,00 Kč 671 411,00 Kč 100 %
29 ProSenior 950 000,00 Kč Pokles 671 411,00 Kč 671 411,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 240 000,00 Kč Pokles 166 512,00 Kč 166 512,00 Kč 100 %
29 ProSenior 240 000,00 Kč Pokles 166 512,00 Kč 166 512,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 500,00 Kč Navýšení 125 543,00 Kč 60 429,00 Kč 48 %
29 ProSenior 85 500,00 Kč Navýšení 125 543,00 Kč 60 429,00 Kč 48 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 9 698,00 Kč 75 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 9 698,00 Kč 75 %
Celkem 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2391 (ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 200,00 Kč
Celkem 2 200,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 671 411,00 Kč 671 411,00 Kč 100 % 58 849,00 Kč 9 % 61 930,00 Kč 18 % 61 626,00 Kč 27 % 38 275,00 Kč 33 % 20 187,00 Kč 36 % 25 130,00 Kč 40 % 47 577,00 Kč 47 % 62 547,00 Kč 56 % 61 103,00 Kč 65 % 62 071,00 Kč 74 % 58 186,00 Kč 83 % 113 930,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 200,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5031 Povinné pojis.. 166 512,00 Kč 166 512,00 Kč 100 % 14 594,00 Kč 9 % 15 359,00 Kč 18 % 15 285,00 Kč 27 % 9 492,00 Kč 33 % 5 006,00 Kč 36 % 6 232,00 Kč 40 % 11 799,00 Kč 47 % 15 512,00 Kč 56 % 15 154,00 Kč 65 % 15 394,00 Kč 74 % 14 430,00 Kč 83 % 28 255,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 125 543,00 Kč 60 429,00 Kč 48 % 5 296,00 Kč 4 % 5 573,00 Kč 9 % 5 546,00 Kč 13 % 3 446,00 Kč 16 % 1 817,00 Kč 17 % 2 261,00 Kč 19 % 4 282,00 Kč 22 % 5 630,00 Kč 27 % 5 500,00 Kč 31 % 5 587,00 Kč 36 % 5 237,00 Kč 40 % 10 254,00 Kč 48 %
5424 Náhrady mezd .. 13 000,00 Kč 9 698,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 466,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 3 232,00 Kč 75 %
Celkem 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 % 78 739,00 Kč 8 % 82 862,00 Kč 8 % 82 457,00 Kč 8 % 57 679,00 Kč 6 % 27 010,00 Kč 3 % 33 623,00 Kč 3 % 63 658,00 Kč 6 % 85 889,00 Kč 9 % 81 757,00 Kč 8 % 83 052,00 Kč 8 % 77 853,00 Kč 8 % 155 671,00 Kč 16 %