Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2393) / 2020

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 100 000,00 Kč Pokles 2 807 233,00 Kč 2 807 233,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 100 000,00 Kč Pokles 2 807 233,00 Kč 2 807 233,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 Kč Navýšení 232 118,00 Kč 232 118,00 Kč 100 %
29 ProSenior 200 000,00 Kč Navýšení 232 118,00 Kč 232 118,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 825 000,00 Kč Pokles 728 623,00 Kč 728 623,00 Kč 100 %
29 ProSenior 825 000,00 Kč Pokles 728 623,00 Kč 728 623,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 297 000,00 Kč Navýšení 416 631,00 Kč 264 424,00 Kč 63 %
29 ProSenior 297 000,00 Kč Navýšení 416 631,00 Kč 264 424,00 Kč 63 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 Kč Navýšení 45 236,00 Kč 45 236,00 Kč 100 %
29 ProSenior 17 000,00 Kč Navýšení 45 236,00 Kč 45 236,00 Kč 100 %
Celkem 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2393 (ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 232 118,00 Kč
Celkem 232 118,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 807 233,00 Kč 2 807 233,00 Kč 100 % 226 424,00 Kč 8 % 223 828,00 Kč 16 % 230 700,00 Kč 24 % 194 850,00 Kč 31 % 207 628,00 Kč 39 % 185 580,00 Kč 45 % 181 734,00 Kč 52 % 247 212,00 Kč 60 % 350 159,00 Kč 73 % 159 983,00 Kč 79 % 228 124,00 Kč 87 % 371 011,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 232 118,00 Kč 232 118,00 Kč 100 % 24 225,00 Kč 10 % 7 030,00 Kč 13 % 9 131,00 Kč 17 % 6 243,00 Kč 20 % 14 042,00 Kč 26 % 3 245,00 Kč 28 % 17 772,00 Kč 35 % 9 950,00 Kč 39 % 52 818,00 Kč 62 % 33 744,00 Kč 77 % 27 929,00 Kč 89 % 25 989,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 728 623,00 Kč 728 623,00 Kč 100 % 62 633,00 Kč 9 % 54 269,00 Kč 16 % 59 197,00 Kč 24 % 47 827,00 Kč 31 % 52 713,00 Kč 38 % 46 024,00 Kč 44 % 46 291,00 Kč 51 % 64 049,00 Kč 59 % 93 226,00 Kč 72 % 44 576,00 Kč 78 % 61 663,00 Kč 87 % 96 155,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 416 631,00 Kč 264 424,00 Kč 63 % 22 730,00 Kč 5 % 19 695,00 Kč 10 % 21 484,00 Kč 15 % 17 357,00 Kč 20 % 19 129,00 Kč 24 % 16 702,00 Kč 28 % 16 799,00 Kč 32 % 23 245,00 Kč 38 % 33 833,00 Kč 46 % 16 177,00 Kč 50 % 22 378,00 Kč 55 % 34 895,00 Kč 63 %
5424 Náhrady mezd .. 45 236,00 Kč 45 236,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 243,00 Kč 18 % 2 137,00 Kč 23 % 4 808,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 3 939,00 Kč 42 % 11 281,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 14 828,00 Kč 100 %
Celkem 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 % 336 012,00 Kč 8 % 304 822,00 Kč 7 % 320 512,00 Kč 8 % 274 520,00 Kč 6 % 295 649,00 Kč 7 % 256 359,00 Kč 6 % 262 596,00 Kč 6 % 344 456,00 Kč 8 % 533 975,00 Kč 13 % 265 761,00 Kč 6 % 340 094,00 Kč 8 % 542 878,00 Kč 13 %