Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Hotel Praha-odbor bytový (ORG 2518) / 2020

Název:
Hotel Praha-odbor bytový (2518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
výdaje 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %
5151 Studená voda 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 153 529,53 Kč 61 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 153 529,53 Kč 61 %
5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 73 627,48 Kč 25 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 73 627,48 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Celkem 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2518 (Hotel Praha-odbor bytový), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 24 750,55 Kč
Celkem 24 750,55 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 250 000,00 Kč 153 529,53 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 941,48 Kč 5 % 33 772,53 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 30 255,26 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 10 586,00 Kč 35 % 18 474,06 Kč 42 % 19 549,96 Kč 50 % 27 950,24 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 300 000,00 Kč 73 627,48 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 110,37 Kč 1 % 24 996,37 Kč 10 % 4 110,37 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 4 110,37 Kč 12 % 8 220,74 Kč 15 % 4 110,37 Kč 17 % 4 110,37 Kč 18 % 4 110,37 Kč 19 % 15 748,15 Kč 25 %
5171 Opravy a udrž.. 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 754,05 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 996,50 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
Celkem 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 051,85 Kč 2 % 58 768,90 Kč 7 % 4 110,37 Kč 0 % 22 754,05 Kč 3 % 34 365,63 Kč 4 % 10 217,24 Kč 1 % 14 696,37 Kč 2 % 22 584,43 Kč 3 % 23 660,33 Kč 3 % 43 698,39 Kč 5 %