Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje M© Sady Revoluční, přísp.org. (ORG 305) / 2020

Název:
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 158 300,00 Kč Navýšení 266 266,86 Kč 266 266,86 Kč 100 %
výdaje 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 162 300,00 Kč 2 162 300,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 162 300,00 Kč 2 162 300,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 %
Celkem 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 2 162 300,00 Kč 2 162 300,00 Kč 100 % 147 000,00 Kč 7 % 145 000,00 Kč 14 % 235 000,00 Kč 24 % 145 000,00 Kč 31 % 145 000,00 Kč 38 % 145 000,00 Kč 44 % 235 000,00 Kč 55 % 208 000,00 Kč 65 % 145 000,00 Kč 72 % 145 000,00 Kč 78 % 75 000,00 Kč 82 % 392 300,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 503 130,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 % 147 000,00 Kč 6 % 145 000,00 Kč 5 % 235 000,00 Kč 9 % 145 000,00 Kč 5 % 145 000,00 Kč 5 % 145 000,00 Kč 5 % 235 000,00 Kč 9 % 208 000,00 Kč 8 % 145 000,00 Kč 5 % 648 130,00 Kč 24 % 75 000,00 Kč 3 % 392 300,00 Kč 15 %