Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2020

Název:
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 72 600,00 Kč Navýšení 124 990,21 Kč 124 990,21 Kč 100 %
výdaje 2 377 000,00 Kč Pokles 2 348 004,00 Kč 2 348 004,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 377 000,00 Kč Pokles 2 341 000,00 Kč 2 341 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 377 000,00 Kč Pokles 2 341 000,00 Kč 2 341 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 232 000,00 Kč Pokles 2 196 000,00 Kč 2 196 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 232 000,00 Kč Pokles 2 196 000,00 Kč 2 196 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
Celkem 2 377 000,00 Kč Pokles 2 348 004,00 Kč 2 348 004,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 309 (M© Trojlístek Máchova, přísp.org.), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 636 000,00 Kč
Celkem 1 636 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 2 196 000,00 Kč 2 196 000,00 Kč 100 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 13 % 140 000,00 Kč 19 % 140 000,00 Kč 26 % 140 000,00 Kč 32 % 140 000,00 Kč 38 % 194 000,00 Kč 47 % 130 000,00 Kč 53 % 130 000,00 Kč 59 % 130 000,00 Kč 65 % 130 000,00 Kč 71 % 642 000,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 145 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 348 004,00 Kč 2 348 004,00 Kč 100 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 147 004,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 194 000,00 Kč 8 % 275 000,00 Kč 12 % 130 000,00 Kč 6 % 130 000,00 Kč 6 % 130 000,00 Kč 6 % 642 000,00 Kč 27 %