Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2020

Název:
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 597 245,00 Kč Navýšení 981 790,51 Kč 981 790,51 Kč 100 %
výdaje 7 839 000,00 Kč Navýšení 8 061 939,19 Kč 8 061 939,19 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 946 665,75 Kč 7 946 665,75 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 946 665,75 Kč 7 946 665,75 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 929 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 929 000,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 97 665,75 Kč 97 665,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 97 665,75 Kč 97 665,75 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
Celkem 7 839 000,00 Kč Navýšení 8 061 939,19 Kč 8 061 939,19 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 321 (Z© a M© Jubilejní, přísp.org.), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 4 621 000,00 Kč
Celkem 4 621 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 6 929 000,00 Kč 6 929 000,00 Kč 100 % 577 000,00 Kč 8 % 577 000,00 Kč 17 % 577 000,00 Kč 25 % 577 000,00 Kč 33 % 577 000,00 Kč 42 % 577 000,00 Kč 50 % 894 000,00 Kč 63 % 776 166,00 Kč 74 % 513 000,00 Kč 81 % 513 000,00 Kč 89 % 513 000,00 Kč 96 % 257 834,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 97 665,75 Kč 97 665,75 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 97 665,75 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 176,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 097,44 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 142 780,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 210 540,00 Kč 38 % 566 680,00 Kč 100 %
Celkem 8 061 939,19 Kč 8 061 939,19 Kč 100 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 608 176,00 Kč 8 % 894 000,00 Kč 11 % 918 946,00 Kč 11 % 597 097,44 Kč 7 % 513 000,00 Kč 6 % 821 205,75 Kč 10 % 824 514,00 Kč 10 %