Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Komenského 66, přísp.org. (ORG 322) / 2020

Název:
Z© Komenského 66, přísp.org. (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 273 124,60 Kč 273 124,60 Kč 100 %
výdaje 12 511 000,00 Kč Pokles 12 062 106,64 Kč 12 062 106,64 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 511 000,00 Kč Pokles 11 988 510,04 Kč 11 988 510,04 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 511 000,00 Kč Pokles 11 988 510,04 Kč 11 988 510,04 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 241 000,00 Kč Navýšení 4 414 640,63 Kč 4 414 640,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 4 241 000,00 Kč Navýšení 4 414 640,63 Kč 4 414 640,63 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 836 064,43 Kč 3 836 064,43 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 3 836 064,43 Kč 3 836 064,43 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 270 000,00 Kč Pokles 2 515 278,77 Kč 2 515 278,77 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 8 270 000,00 Kč Pokles 2 515 278,77 Kč 2 515 278,77 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
Celkem 12 511 000,00 Kč Pokles 12 062 106,64 Kč 12 062 106,64 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 322 (Z© Komenského 66, přísp.org.), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6351 (Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 515 278,77 Kč
Celkem 2 515 278,77 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 4 414 640,63 Kč 4 414 640,63 Kč 100 % 353 000,00 Kč 8 % 353 000,00 Kč 16 % 353 000,00 Kč 24 % 353 000,00 Kč 32 % 353 000,00 Kč 40 % 353 000,00 Kč 48 % 505 000,00 Kč 59 % 636 068,82 Kč 74 % 323 000,00 Kč 81 % 324 000,00 Kč 88 % 323 000,00 Kč 96 % 185 571,81 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 3 836 064,43 Kč 3 836 064,43 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 186 117,75 Kč 5 % 3 649 946,68 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 73 596,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 198,73 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 2 515 278,77 Kč 2 515 278,77 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 130,49 Kč 4 % 228 103,50 Kč 13 % 350 458,00 Kč 27 % 633 179,50 Kč 52 % 1 203 407,28 Kč 100 %
6356 Jiné investič.. 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 196 327,48 Kč 100 %
Celkem 12 062 106,64 Kč 12 062 106,64 Kč 100 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 379 198,73 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 578 596,60 Kč 5 % 736 199,31 Kč 6 % 551 103,50 Kč 5 % 674 458,00 Kč 6 % 1 142 297,25 Kč 9 % 6 235 253,25 Kč 52 %