Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Komenského 68, přísp.org. (ORG 323) / 2020

Název:
Z© Komenského 68, přísp.org. (323)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 70 237,00 Kč Navýšení 109 977,40 Kč 109 977,40 Kč 100 %
výdaje 5 671 000,00 Kč Pokles 4 905 519,49 Kč 4 905 519,49 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 671 000,00 Kč Pokles 4 865 779,09 Kč 4 865 779,09 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 671 000,00 Kč Pokles 4 865 779,09 Kč 4 865 779,09 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 284 000,00 Kč Pokles 3 484 000,00 Kč 3 484 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 284 000,00 Kč Pokles 3 484 000,00 Kč 3 484 000,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 085 348,75 Kč 1 085 348,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 1 085 348,75 Kč 1 085 348,75 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 1 237,11 Kč 1 237,11 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 237,11 Kč 1 237,11 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 %
Celkem 5 671 000,00 Kč Pokles 4 905 519,49 Kč 4 905 519,49 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 484 000,00 Kč 3 484 000,00 Kč 100 % 286 000,00 Kč 8 % 286 000,00 Kč 16 % 286 000,00 Kč 25 % 286 000,00 Kč 33 % 286 000,00 Kč 41 % 321 532,63 Kč 50 % 370 000,00 Kč 61 % 356 662,00 Kč 71 % 270 000,00 Kč 79 % 270 000,00 Kč 87 % 270 000,00 Kč 94 % 195 805,37 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 085 348,75 Kč 1 085 348,75 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 009 796,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 75 552,75 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 607,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 34 133,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 1 237,11 Kč 1 237,11 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 237,11 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 87 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 147 693,23 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 60 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 905 519,49 Kč 4 905 519,49 Kč 100 % 286 000,00 Kč 6 % 286 000,00 Kč 6 % 286 000,00 Kč 6 % 379 844,11 Kč 8 % 286 000,00 Kč 6 % 321 532,63 Kč 7 % 404 133,40 Kč 8 % 356 662,00 Kč 7 % 1 427 489,23 Kč 29 % 270 000,00 Kč 6 % 406 052,75 Kč 8 % 195 805,37 Kč 4 %