Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2020

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
výdaje 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
19 Odbor organizační 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
5172 Programové vybavení 312 905,00 Kč Pokles 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 312 905,00 Kč Pokles 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 1 334 600,00 Kč Pokles 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 334 600,00 Kč Pokles 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč Pokles 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 %
6125 Výpočetní technika 0,00 Kč Navýšení 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 %
Celkem 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5168 (Služby zpracování dat)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
T-MAPY spol. s r.o.ARES 131 176,10 Kč
aktualizace dat ČÚZK a majetku v systému T-WIST 4043 05.02.2020 14 520,00 Kč
tech. podpora k aplikacím T-WIST za 2.čtvrtletí 2020 4178 18.03.2020 116 656,10 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 126 054,00 Kč
aktualizace systému ASPI na 1/2020 4029 04.03.2020 9 898,00 Kč
aktualizace systému ASPI za 2-12/2020 [ISRS] 4042 05.03.2020 116 156,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 54 413,70 Kč
technická podpora T-MAPY ED, SÚ... 1.čtvrtletí 2020 [ISRS] 4152 20.01.2020 27 206,85 Kč
technická podpora za 2.čtvrtl. 2020 - SÚ, VodoprÚ, ÚÚP, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 4142 15.04.2020 27 206,85 Kč
INISOFT s.r.o.ARES 27 140,30 Kč
servisní podpora k programovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. 4112 13.02.2020 27 140,30 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 25 550,15 Kč
podpora SW Orsoft za 1/2020 [ISRS] 4073 10.02.2020 6 651,30 Kč
podpora SW Orsoft za 2/2020 [ISRS] 4073 10.03.2020 6 590,80 Kč
zpracování roční účetní závěrky v Orsoftu 4302 31.03.2020 756,25 Kč
podpora SW Orsoft za 3/2020 [ISRS] 4049 06.04.2020 6 590,80 Kč
obnovení maintenance RTS od 14.5.2020 - 13.5.2021 4166 17.04.2020 4 961,00 Kč
Vema,a.s.ARES 25 543,10 Kč
programové vybavení HR, VZD - rozšíření, vztahuje se ke smlouvě V2014-026/OO, V2014-429/OO [ISRS] 4008 02.03.2020 25 543,10 Kč
Core Trade s.r.o.ARES 19 820,00 Kč
virtuální managed server pro web WWW.novyjicin.cz od 1.2.2020-31.1.2021 4237 28.01.2020 19 820,00 Kč
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.ARES 16 940,00 Kč
proaktivní dohled a pohotovost ser. zásahů 11/2019 - TC [ISRS] 4163 21.01.2020 4 235,00 Kč
proaktivní dohled a pohotovost servisních zásahů 12/2019 - TC [ISRS] 4221 24.02.2020 4 235,00 Kč
proaktivní dohled a pohotovost serv. zásahů za 1/2020 - TC [ISRS] 4201 20.03.2020 4 235,00 Kč
proaktivní dohled a pohotovost serv. zásahů TC za 2/2020 [ISRS] 4184 20.04.2020 4 235,00 Kč
newps.cz s.r.o.ARES 16 940,00 Kč
uživatelská podpora 12/2019 4195 24.01.2020 4 235,00 Kč
uživatelská podpora za 1/2020 4246 25.02.2020 4 235,00 Kč
uživatelská podpora za 2/2020 4268 26.03.2020 4 235,00 Kč
uživatelská podpora za 3/2020 4183 20.04.2020 4 235,00 Kč
Karel Janeček Ing. YAMACO SoftwareARES 13 310,00 Kč
podpora SW 1.1.-31.12.2020 - EDA, EMY, MRP 4108 15.01.2020 13 310,00 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] 4261 29.01.2020 12 100,00 Kč
QCM, s.r.o.ARES 11 162,25 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2020 [ISRS] 4224 24.02.2020 3 720,75 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem datového úložiště za 2/2020 [ISRS] 4095 11.03.2020 3 720,75 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 3/2020 [ISRS] 4119 14.04.2020 3 720,75 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.ARES 9 559,00 Kč
užívání software Konkurzy-Insolvence na rok 2020 4227 24.02.2020 9 559,00 Kč
Internet Stream s.r.o.ARES 9 438,00 Kč
Hosting a Maintanance aplikace Klikací rozpočet 04/2019-03/2020 [ISRS] 4107 09.04.2020 9 438,00 Kč
MagikINFO s.r.o.ARES 8 954,00 Kč
Maintenance MagikINFO Professional za období od 1.1.-31.12.2020 4260 29.01.2020 8 954,00 Kč
HRDLIČKA spol.s r.o.ARES 8 865,67 Kč
poskytování služeb GEODATA on-line za 1.3.2020 - 28.2.2021 - provoz služby e-Utility Report 4271 26.03.2020 8 865,67 Kč
Karel HolbaARES 5 808,00 Kč
servisní podpora SW 12/2019 [ISRS] 4235 28.01.2020 5 808,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 4 247,10 Kč
update - roční udržovací poplatek SKL-sklady 4174 18.03.2020 4 247,10 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 3 835,70 Kč
Upgrade SW aplikace Allwin 19229/256 4091 11.03.2020 3 835,70 Kč
WEDOS Internet a.s.ARES 3 662,67 Kč
doména louckanj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 4133 16.03.2020 526,35 Kč
doména bludovicenj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 4134 16.03.2020 526,35 Kč
doména straniknj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 4135 16.03.2020 526,35 Kč
doména kojetinnj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 4136 16.03.2020 526,35 Kč
doména novy-jicin.net od 27.4.2020 - 26.4.2023 4127 15.04.2020 1 089,00 Kč
doména novy-jicin.eu od 1.5.2020 - 30.4.2023 4176 20.04.2020 468,27 Kč
Zeměměřický úřadARES 146,00 Kč
služby a produkty CZEPOS - připojení za 04,09,10/2019 4066 10.02.2020 146,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 521 111,31 Kč
Celkem 2 055 777,05 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 18 694,50 Kč 1 % 17 363,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 668 876,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 544 185,00 Kč 61 % 999,00 Kč 61 % 49 373,35 Kč 64 % 1 098,99 Kč 64 % 95 367,42 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5139 Nákup materiá.. 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 % 18 535,99 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 20 705,88 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 187,96 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 16 114,71 Kč 21 % 24 520,01 Kč 28 % 15 180,01 Kč 31 % 28 731,45 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5164 Nájemné 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 2 720,00 Kč 4 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 12 % 2 720,00 Kč 16 % 2 720,00 Kč 21 % 2 720,00 Kč 25 % 2 720,00 Kč 29 % 2 720,00 Kč 33 % 35 090,00 Kč 86 % 3 020,00 Kč 91 % 4 840,00 Kč 98 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 % 95 668,85 Kč 3 % 70 207,35 Kč 5 % 306 844,87 Kč 14 % 64 969,67 Kč 16 % 42 981,55 Kč 17 % 168 514,21 Kč 22 % 119 158,81 Kč 25 % 110 482,61 Kč 28 % 276 812,84 Kč 37 % 192 768,66 Kč 42 % 233 930,31 Kč 49 % 373 437,32 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5172 Programové vy.. 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vy.. 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 384 202,83 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 274 851,86 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 133 076,00 Kč 63 %
6125 Výpočetní tec.. 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 081 741,00 Kč 100 %
Celkem 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 % 114 204,84 Kč 1 % 91 621,85 Kč 1 % 326 928,37 Kč 4 % 88 395,55 Kč 1 % 714 577,55 Kč 8 % 200 422,17 Kč 2 % 666 063,81 Kč 8 % 153 693,52 Kč 2 % 354 595,06 Kč 4 % 628 340,49 Kč 7 % 361 049,18 Kč 4 % 1 867 946,18 Kč 22 %