Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2020

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
výdaje 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
19 Odbor organizační 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
5172 Programové vybavení 312 905,00 Kč Pokles 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 312 905,00 Kč Pokles 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 1 334 600,00 Kč Pokles 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 334 600,00 Kč Pokles 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč Pokles 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 %
6125 Výpočetní technika 0,00 Kč Navýšení 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 %
Celkem 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 23 377,20 Kč
Celkem 23 377,20 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 18 694,50 Kč 1 % 17 363,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 668 876,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 544 185,00 Kč 61 % 999,00 Kč 61 % 49 373,35 Kč 64 % 1 098,99 Kč 64 % 95 367,42 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5139 Nákup materiá.. 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 % 18 535,99 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 20 705,88 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 187,96 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 16 114,71 Kč 21 % 24 520,01 Kč 28 % 15 180,01 Kč 31 % 28 731,45 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5164 Nájemné 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 2 720,00 Kč 4 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 12 % 2 720,00 Kč 16 % 2 720,00 Kč 21 % 2 720,00 Kč 25 % 2 720,00 Kč 29 % 2 720,00 Kč 33 % 35 090,00 Kč 86 % 3 020,00 Kč 91 % 4 840,00 Kč 98 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 % 95 668,85 Kč 3 % 70 207,35 Kč 5 % 306 844,87 Kč 14 % 64 969,67 Kč 16 % 42 981,55 Kč 17 % 168 514,21 Kč 22 % 119 158,81 Kč 25 % 110 482,61 Kč 28 % 276 812,84 Kč 37 % 192 768,66 Kč 42 % 233 930,31 Kč 49 % 373 437,32 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5172 Programové vy.. 59 905,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vy.. 660 600,00 Kč 659 054,69 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 384 202,83 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 274 851,86 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 212 000,00 Kč 133 076,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 133 076,00 Kč 63 %
6125 Výpočetní tec.. 1 082 000,00 Kč 1 081 741,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 081 741,00 Kč 100 %
Celkem 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 % 114 204,84 Kč 1 % 91 621,85 Kč 1 % 326 928,37 Kč 4 % 88 395,55 Kč 1 % 714 577,55 Kč 8 % 200 422,17 Kč 2 % 666 063,81 Kč 8 % 153 693,52 Kč 2 % 354 595,06 Kč 4 % 628 340,49 Kč 7 % 361 049,18 Kč 4 % 1 867 946,18 Kč 22 %