Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2020

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 53 916,00 Kč Navýšení 80 879,03 Kč 80 879,03 Kč 100 %
výdaje 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
Celkem 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 350 (Středisko volného času FOKUS, přísp.org.), Paragraf 3233 (Střediska volného času), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 24 467,00 Kč
Celkem 24 467,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 % 126 000,00 Kč 10 % 150 000,00 Kč 22 % 150 000,00 Kč 34 % 150 000,00 Kč 46 % 150 000,00 Kč 58 % 150 000,00 Kč 71 % 150 000,00 Kč 83 % 50 000,00 Kč 87 % 100 000,00 Kč 95 % 100 000,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % -33 526,24 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 000,00 Kč 294 % -47 533,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 121 532,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 86 152,00 Kč 60 % 18 150,00 Kč 66 % 42 108,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 72 600,00 Kč 99 % 3 978,24 Kč 100 %
Celkem 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 % 126 000,00 Kč 8 % 150 000,00 Kč 9 % 150 000,00 Kč 9 % 271 532,00 Kč 17 % 150 000,00 Kč 9 % 308 152,00 Kč 19 % 120 617,00 Kč 7 % 92 108,00 Kč 6 % 100 000,00 Kč 6 % 100 000,00 Kč 6 % 72 600,00 Kč 5 % -29 548,00 Kč -2 %