Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor ľivotního prostředí (ORG 375) / 2020

Název:
Odbor ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 10 416 000,00 Kč Pokles 7 911 695,00 Kč 5 370 585,77 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Pokles 1 024 695,00 Kč 573 643,39 Kč 56 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 4 796 942,38 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 532 960,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč Navýšení 576 070,00 Kč 246 263,75 Kč 43 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč Pokles 48 625,00 Kč 20 125,64 Kč 41 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 515 000,00 Kč Pokles 1 990 000,00 Kč 1 433 327,44 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 720 000,00 Kč Pokles 3 370 000,00 Kč 2 604 988,94 Kč 77 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 510 000,00 Kč Pokles 3 307 500,00 Kč 2 602 488,94 Kč 79 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 510 000,00 Kč Pokles 3 307 500,00 Kč 2 602 488,94 Kč 79 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
35 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
Celkem 10 416 000,00 Kč Pokles 7 911 695,00 Kč 5 370 585,77 Kč 68 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 200 850,00 Kč 72 867,69 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 44 850,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 3 814,94 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 20 167,75 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5162 Služby teleko.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 687,50 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 22 687,50 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 22 687,50 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5169 Nákup ostatní.. 6 974 945,00 Kč 4 839 029,58 Kč 69 % 30 948,00 Kč 0 % 866,00 Kč 0 % 57 240,64 Kč 1 % 20 246,00 Kč 2 % 148 651,00 Kč 4 % 582 063,59 Kč 12 % 269 051,20 Kč 16 % 586 511,63 Kč 24 % 218 915,60 Kč 27 % 1 058 487,81 Kč 43 % 236 448,75 Kč 46 % 1 629 599,36 Kč 69 %
5179 Ostatní nákup.. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 % 2 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 % 9 901,00 Kč 2 % 9 933,00 Kč 5 % 4 943,00 Kč 6 % 13 927,00 Kč 9 % 42 251,00 Kč 18 % 9 973,00 Kč 21 % 7 994,00 Kč 22 % 117 707,00 Kč 49 % 9 690,00 Kč 51 % 39 654,00 Kč 60 % 7 387,00 Kč 62 % 34 686,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinv.. 400,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 78 650,00 Kč 98 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 7 911 695,00 Kč 5 370 585,77 Kč 68 % 43 349,00 Kč 1 % 10 799,00 Kč 0 % 62 183,64 Kč 1 % 101 710,50 Kč 1 % 190 902,00 Kč 2 % 595 851,53 Kč 8 % 299 732,70 Kč 4 % 708 253,63 Kč 9 % 230 035,60 Kč 3 % 1 120 829,31 Kč 14 % 264 003,50 Kč 3 % 1 742 935,36 Kč 22 %