Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 634 031,73 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -18 910,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 200,00 Kč 24 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
RENTEL a.s.ARES 21 659,00 Kč
Školení: Vzdělávání vedoucích úředníků-obecná část, e-learning, 13.01.-22.02.2020 (zaměstnanec) 4165 21.01.2020 5 263,50 Kč
Školení: Vzdělávání vedoucích úředníků - Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje, 20.02.-31.03.2020, e-learning (zaměstnanec) 4261 26.02.2020 5 566,00 Kč
e-learningový kurz Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část, 24.2.-4.4.2020 (zaměstnanec) 4038 05.03.2020 5 263,50 Kč
e-learningový kurz: Oblast technické infrastruktury a živ. prostředí, 10.3.-19.4.2020 (zaměstnanec) 4276 27.03.2020 5 566,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES 17 400,00 Kč
školení: Správní řízení na úseku dopravních přestupků dne 19.-20.3.2020 4112 11.03.2020 17 400,00 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravuARES 15 850,00 Kč
školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře v termínu od 13.-17.1.2020, Brno 4175 19.02.2020 15 850,00 Kč
Eva AndrýskováARES 12 840,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsob. vozidel pro provoz na pozemních komunik. dne 17.4.2020, Přerov, hotel FIT plus 4142 17.02.2020 3 200,00 Kč
školení: Registr vozidel dne 16.4.2020, Přerov , hotel FIT plus 4143 17.02.2020 3 200,00 Kč
školení: Registr vozidel dne 26.3.2020, Brno (zaměstnanci) 4219 24.02.2020 3 220,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsobilosti vozidel dne 27.3.2020, Brno (zaměstnanci) 4220 24.02.2020 3 220,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 11 080,00 Kč
školení: Vidimace a legalizace dne 23.1.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4034 05.02.2020 2 100,00 Kč
školení: MS Excel I. Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu dne 11.2.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4193 20.02.2020 3 980,00 Kč
školení: Problematika padělků listin a zneužití podpisů..., 12.3.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4260 26.02.2020 5 000,00 Kč
VLADIMÍR JIRÁKARES 10 000,00 Kč
školení řidičů ve dnech 14.,21. a 28.2.2020, celkem 100 řidičů 4288 30.03.2020 10 000,00 Kč
PaedDr. Věra FacováARES 9 000,00 Kč
poradenské a konzultační služby pro zaměstnance za 01-02/2020 [ISRS] 4188 20.04.2020 9 000,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 7 770,00 Kč
školení: Černá stavba-právní rámec odstraňování a dodat. povolování staveb v praxi,26.3.2020,Olomouc (zaměstnanci) 4262 26.02.2020 7 770,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 5 250,00 Kč
školení: Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika 2020, Olomouc dne 24.1.2020 (zaměstnanci) 4058 08.01.2020 5 250,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
školení: Přestupky dne 19.5.2020, Olomouc (zaměstnanci) 4243 25.02.2020 3 000,00 Kč
školení: Stavební úřad - pokročilí dne 26.5.2020, Olomouc (zaměstnanec) 4083 11.03.2020 1 000,00 Kč
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.ARES 3 980,00 Kč
seminář: Praktické uplatňování stavebního zákona konaný dne 18.2.2020 (zaměstnanci)Karviná 4144 17.02.2020 3 980,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 3 780,00 Kč
Školení: Zákon o matrikách, jménu a příjmení, 12.05.2020, Ostrava 4104 13.02.2020 3 780,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 3 580,00 Kč
seminář: Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích, 25.02.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4240 25.02.2020 1 790,00 Kč
školení: MS Word v každodenní praxi úředníka, 12.03.2020, Ostrava (p. Zetochová) 4004 02.03.2020 1 790,00 Kč
Svaz účetních Nový Jičín z. s.ARES 2 700,00 Kč
školení: Uplatňování DPH v roce 2020, 05.02.2020., Nový Jičín (zaměstnanci) 4035 05.02.2020 2 700,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 2 500,00 Kč
školení: Sociální pohřby v praxi dne 7.4.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4253 29.01.2020 2 500,00 Kč
SEMKON, s.r.o.ARES 2 299,00 Kč
školení: Novela lesního zákona dne 12.3.2020, Praha (zaměstnanec) 4191 20.02.2020 2 299,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 2 000,00 Kč
školení: Evidence obyvatel, základní registry a volby v roce 2020, 10.03.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4265 26.03.2020 2 000,00 Kč
ACCONT Consulting s.r.o.ARES 1 980,00 Kč
školení: EET v roce 2020 dne 21.2.2020, Ostrava(zaměstnanci) 4102 13.02.2020 1 980,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 1 900,00 Kč
školení: Změna financování škol a školských zařízení a související problematika odměňování, 17.1.2020, Brno (zaměstnanec) 4093 14.01.2020 1 900,00 Kč
Barbora MaškováARES 1 790,00 Kč
školení: Fondy a transfery pro PO dne 12.3.2020, Ostrava 4101 13.02.2020 1 790,00 Kč
České vysoké učení technické v PrazeARES 1 240,00 Kč
seminář: Aktuální otázky ochrany krajinného rázu dne 13.2.2020, Praha 4051 06.02.2020 1 240,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 01.02.-21.02.2020, e-learning (zaměstnanec) 4138 20.01.2020 100,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 266 446,50 Kč
Celkem 409 144,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 8 000,00 Kč
Školení: OP a CD tady a teď, 21.01.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4053 08.01.2020 2 000,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, autorizovaná konverze dokumentů, 06.02.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4231 28.01.2020 4 000,00 Kč
Školení: Správní řád pro začátečníky, 19.03.2020, Ostrava 4066 10.03.2020 2 000,00 Kč
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 5 070,00 Kč
Školení: Schvalování vozidel- současná praxe a změny 2020, 30.01.2020, Ostrava (p. Garčár, Šrubař) 4207 27.01.2020 3 380,00 Kč
Školení: Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2019, 28.02.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4185 20.02.2020 1 690,00 Kč
FALKO UNIVERSUM s.r.o.ARES 4 400,00 Kč
Školení: Nájem a prodej bytů a nebytových prostor v praxi ÚSC, 06.02.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4232 28.01.2020 4 400,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 3 800,00 Kč
Školení: SVJ - účetnictví, hospodaření a daně, 18.03.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4068 10.03.2020 3 800,00 Kč
Ing. Ivana NetouškováARES 3 000,00 Kč
Školení: Účetnictví PO v roce 2020, 12.3.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4062 07.04.2020 3 000,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 2 202,00 Kč
Doplatek DPH za seminář Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy, 09.01.2020, Ostrava (p. místostarosta) 4083 12.02.2020 382,00 Kč
Školení: Sociální bydlení v praxi veřejné správy, 10.03.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4259 26.02.2020 1 820,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 1 590,00 Kč
Školení: Výkon sociální práce, Ostrava, 20.02.2020 (zaměstnanec) 4209 24.02.2020 1 590,00 Kč
Marie BělíkováARES 1 100,00 Kč
Školení: Roční zúčtování daně za rok 2019, Daň z příjmů ze závislé činnosti, 21.01.2020, Šenov u Nového Jičína (zaměstnanec) 4051 08.01.2020 1 100,00 Kč
Svaz účetních Nový Jičín z. s.ARES 900,00 Kč
Školení: Elektronická evidence tržeb, 03.03.2020, Nový Jičín (zaměstnanec) 4206 24.02.2020 900,00 Kč
Celkem 30 062,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Mgr. Martina NowákováARES -17 400,00 Kč
Vratka za zrušené školení Správní řízení na úseku dopravních přestupků, 19.-20.3.2020, Sepetná (kurzovné uhrazeno FP 714-20, zapl. 11.3.2020) 4218 24.03.2020 -17 400,00 Kč
Celkem -17 400,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 32 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 56 % 6 361 900,00 Kč 64 % 6 150 223,00 Kč 71 % 5 927 572,00 Kč 77 % 11 531 223,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 69 720,00 Kč 47 % 51 330,00 Kč 51 % 59 600,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 597 092,00 Kč 64 % 1 546 296,00 Kč 71 % 1 582 622,00 Kč 79 % 2 876 615,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojis.. 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 32 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 579 593,00 Kč 64 % 561 154,00 Kč 71 % 574 347,00 Kč 78 % 1 043 938,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 113 281,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 379,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 40 320,40 Kč 59 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 850,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 58 725,56 Kč 63 % 48 720,56 Kč 71 % 56 069,56 Kč 80 % 87 952,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 5 % 172 588,00 Kč 21 % 5,00 Kč 21 % 117 254,69 Kč 32 % 188 888,02 Kč 50 % 50 176,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 15 909,66 Kč 56 % 60 483,59 Kč 62 % 411 040,84 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 24 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 44 % 111 510,43 Kč 54 % 65 921,03 Kč 61 % 73 067,08 Kč 68 % 62 930,40 Kč 73 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 75 061,02 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -7 000,00 Kč 48 % 50 132,68 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 100 044,95 Kč 45 % 230 074,98 Kč 56 % 273 282,77 Kč 69 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 82 327,00 Kč 40 % 27 057,00 Kč 42 % 69 469,00 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty.. 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 12 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 4 998,83 Kč 35 % 7 614,75 Kč 39 % 5 249,80 Kč 42 %
5161 Služby pošt 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 % 108 678,00 Kč 5 % 6 155,40 Kč 6 % 258 306,20 Kč 19 % 36 850,23 Kč 20 % 65 375,61 Kč 24 % 325 507,48 Kč 40 % 51 532,52 Kč 43 % 374 892,26 Kč 61 % 60 068,07 Kč 64 % 61 791,22 Kč 67 % 347 291,36 Kč 85 % 51 223,32 Kč 87 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 6 008,00 Kč 67 % 5 808,00 Kč 76 % 5 808,00 Kč 84 % 5 808,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 8 791,86 Kč 64 % 8 791,86 Kč 71 % 16 373,72 Kč 84 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 13 680,00 Kč 32 % 18 520,00 Kč 36 % 24 812,00 Kč 40 % 170 353,22 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 58 954,00 Kč 64 % 16 558,50 Kč 67 % 10 386,00 Kč 70 % 73 978,00 Kč 84 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 11 106,80 Kč 51 % 11 290,80 Kč 55 % 52 396,00 Kč 75 % 13 706,30 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 % 225 738,97 Kč 5 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 18 % 391 195,96 Kč 26 % 769 358,38 Kč 42 % 603 459,47 Kč 54 % 32 968,79 Kč 55 % 276 189,20 Kč 61 % 173 042,45 Kč 64 % 470 651,99 Kč 74 % 360 924,89 Kč 81 % 660 265,30 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 7 % 9 212,30 Kč 7 % 122 035,37 Kč 17 % 30 711,66 Kč 19 % 64 168,33 Kč 24 % 352 377,89 Kč 51 % 61 010,63 Kč 56 % 73 657,85 Kč 62 % 44 335,61 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 3 732,00 Kč 30 % 1 545,00 Kč 31 % 2 520,00 Kč 32 % -1 750,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 3 572,00 Kč 13 % 2 310,00 Kč 14 % 100,00 Kč 14 % 4 186,80 Kč 16 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 2 400,00 Kč 30 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 12 % 97 494,00 Kč 24 % 129 384,00 Kč 40 % 7 604,00 Kč 41 % 19 512,00 Kč 43 % 63 680,00 Kč 51 % 64 931,00 Kč 59 % 9 289,00 Kč 60 % 71 082,00 Kč 69 % 145 933,00 Kč 87 % 109 759,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -48 400,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 165 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
6122 Stroje, příst.. 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6123 Dopravní pros.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 % 8 301 172,63 Kč 6 % 9 309 513,86 Kč 7 % 9 005 512,67 Kč 6 % 8 994 389,94 Kč 6 % 8 610 761,88 Kč 6 % 9 739 645,93 Kč 7 % 13 397 955,85 Kč 10 % 9 651 659,40 Kč 7 % 9 822 057,23 Kč 7 % 9 489 185,03 Kč 7 % 9 615 858,92 Kč 7 % 17 613 993,28 Kč 13 %