Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 634 031,73 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -18 910,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 200,00 Kč 24 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Edenred CZ s.r.o.ARES 1 903 963,40 Kč
stravenky pro zaměstnance na 1/2020 4069 09.01.2020 433 182,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 2/2020 4122 13.02.2020 483 545,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 3/2020 4123 12.03.2020 483 545,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 4/2020 4042 03.04.2020 503 690,50 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 391 246,24 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2019 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4087 13.01.2020 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2020 [ISRS] 4114 13.02.2020 94 017,00 Kč
budova Radnice - úklid archivu v mezipatře za 1/2020 4166 19.02.2020 1 422,96 Kč
úklid CO krytu po odstranění havárie 1/2020 4168 19.02.2020 2 845,92 Kč
budova Radnice - úklid klubovny (CO krytu, mytí oken v mezipatře budovy po výměně oken 1/2020 4170 19.02.2020 3 794,56 Kč
budova Divadelní 1 - úklid po rekonstrukci WC 1/2020 4173 19.02.2020 7 114,80 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2020 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4121 12.03.2020 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 3/2020 [ISRS] 4111 09.04.2020 94 017,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 192 859,75 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č.44243290, 44243290, ... [ISRS] 4033 07.01.2020 412,38 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č. 44244070 4035 07.01.2020 1 393,61 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č. 54234360, 44235570, ... 4040 07.01.2020 6 496,27 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 4143 20.01.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44249110 [ISRS] 4144 20.01.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790 4153 20.01.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 4155 21.01.2020 559,02 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 4157 21.01.2020 963,60 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244080 4158 21.01.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 4161 21.01.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 4198 24.01.2020 7 992,07 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44243290 [ISRS] 4182 20.02.2020 963,60 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44244080 4183 20.02.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44249120 [ISRS] 4186 20.02.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44249110 [ISRS] 4187 20.02.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44243280 [ISRS] 4190 20.02.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44236790, 44239310, ... 4197 20.02.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44244070 4179 20.02.2020 559,02 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44240000... 4226 24.02.2020 7 992,07 Kč
vyrovnání za 01-02/2020-vynulování počitadel,pův. doklady č.4190135109,4190148010, sml.č.44249110... [ISRS] 4269 27.02.2020 107,38 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 4186 19.03.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44249110 [ISRS] 4187 19.03.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 54234360, 44236790, 44239310, 44239320... 4190 19.03.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44244070 4192 20.03.2020 559,02 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 4194 20.03.2020 963,60 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44244080 4196 20.03.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 4198 20.03.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č.44240000 4203 20.03.2020 7 992,07 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44243290 [ISRS] 4300 31.03.2020 473,51 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44235570, 44236270, ... 4304 31.03.2020 2 638,02 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44244070 8102 17.04.2020 944,73 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.44249120 [ISRS] 4179 20.04.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.44249110 [ISRS] 4180 20.04.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.54234360, 44235570, 44236270... 4192 20.04.2020 28 616,98 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44243280 [ISRS] 4208 21.04.2020 2 182,86 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44240000 4218 21.04.2020 8 288,08 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44244070 4203 21.04.2020 559,02 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44243290 [ISRS] 4204 21.04.2020 963,60 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44244080 4205 21.04.2020 1 170,68 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 30 617,00 Kč
servis kopírky SHARP 1/2020 [ISRS] 4065 09.01.2020 4 913,00 Kč
servis kopírky SHARP za 12/2019 [ISRS] 4102 15.01.2020 1 938,00 Kč
servis kopírky SHARP 2/2020 - paušál [ISRS] 4107 13.02.2020 4 913,00 Kč
poplatek za servisní služby ke kopírce SHARP 3/2020 [ISRS] 4094 11.03.2020 4 913,00 Kč
servis kopírky SHARP 4/2020 - měsíční paušál [ISRS] 4065 07.04.2020 4 913,00 Kč
tisky nad paušální limit dle sml. o nájmu kopírovacího stroje SHARP MX6070 za 1.1.-31.3.2020 [ISRS] 4135 15.04.2020 3 939,00 Kč
tisky nad paušální limit dle sml. o nájmu kopírovacího stroje SHARP MX6060 za 1.1.-31.3.2020 [ISRS] 4136 15.04.2020 5 088,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 17 550,00 Kč
pracovně lékařská péče 12/2019 [ISRS] 4200 24.01.2020 9 550,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2020 dle přil. seznamu [ISRS] 4242 25.02.2020 3 000,00 Kč
pracovně lékařská péče 2/2020 [ISRS] 4200 20.03.2020 4 000,00 Kč
pracovně lékařská péče za 3/2020 [ISRS] 4178 20.04.2020 1 000,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 940,00 Kč
servis telefonních ústředen za 12/2019, sml. 06/SS/2011 4105 15.01.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2020 4106 13.02.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 2/2020, sml. 06/SS/2011 4118 12.03.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 3/2020, sml. 06/SS/2011 4064 07.04.2020 4 235,00 Kč
Petr DroščínARES 11 979,00 Kč
vazba Rad města NJ 4147 16.03.2020 11 979,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 11 530,23 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 4244 29.01.2020 344,61 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4245 29.01.2020 580,07 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4246 29.01.2020 680,46 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 4247 29.01.2020 691,59 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4235 25.02.2020 786,62 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4236 25.02.2020 873,40 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4237 25.02.2020 1 018,92 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 0063/18/230 4239 25.02.2020 1 263,00 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4258 26.03.2020 363,39 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4260 26.03.2020 596,82 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4262 26.03.2020 680,04 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4263 26.03.2020 930,59 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4240 23.04.2020 540,72 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 4241 23.04.2020 556,62 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4242 23.04.2020 761,09 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4243 23.04.2020 862,29 Kč
Milan JersákARES 9 922,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2019, PDP Kč 430,50 4054 08.01.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2019, PDP Kč 430,50 4054 08.01.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2020, PDP Kč 430,50 4103 13.02.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2020, PDP Kč 430,50 4103 13.02.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2020, PDP Kč 430,50 - v budovách MěÚ 4089 11.03.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2020, PDP Kč 430,50 - v budovách MěÚ 4089 11.03.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2020, PDP Kč 430,50 4061 07.04.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2020, PDP Kč 430,50 4061 07.04.2020 430,50 Kč
Česká pošta s.p.ARES 8 298,52 Kč
expediční služby ve středisku Postservisu Brno do - balné 4046 08.01.2020 72,60 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 31.12.2019 4083 13.01.2020 1 875,50 Kč
expediční služby ve středisku Postservisu - DopisOnline - tisk, exp.služby, poštovnéé 4095 13.02.2020 55,81 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 31.1.2020 4141 17.02.2020 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy do 29.2.2020 - 1ks 4116 12.03.2020 2 057,00 Kč
kompletace zásilek v Postservise do 29.2.2020 4129 16.03.2020 123,61 Kč
zákaznické jízdy do 31.3.2020 4130 15.04.2020 2 057,00 Kč
Petr BartušekARES 5 771,70 Kč
Divadelní 8 - stěhování kanceláří č.9. a 10, drobné opravy vyvolané stěhováním. 4147 17.02.2020 5 771,70 Kč
SUEZ Využití zdrojů a.s.ARES 5 599,88 Kč
odpad - skartace papíru, lepenky 4037 07.01.2020 5 599,88 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 3 261,00 Kč
Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4250 29.01.2020 1 421,00 Kč
Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4264 26.03.2020 1 840,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 2 803,90 Kč
Radnice - údržba rohože za 12/2019 4050 08.01.2020 778,86 Kč
údržba rohože za 1/2020 radnice 4165 19.02.2020 623,09 Kč
Radnice - údržba rohože za 2/2020 4081 11.03.2020 623,09 Kč
Radnice - údržba rohože za 3/2020 4060 07.04.2020 778,86 Kč
Dotazy VÚJ s.r.o.ARES 980,00 Kč
předplatné - neomezený počet dotazů do konce roku 2020 4092 14.01.2020 980,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 811 841,11 Kč
Celkem 5 425 163,73 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 12 728,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 1/2020 dle platebního kalendáře smlouvy V2018-361/OO [ISRS] 4057 08.01.2020 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 2/2020 dle platebního kalendáře smlouvy V2018-361/OO [ISRS] 4010 03.02.2020 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 3/2020 dle platebního kalendáře smlouvy V2018-361/OO. [ISRS] 4025 04.03.2020 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 4/2020 dle platebního kalendáře smlouvy V2018-361/OO. [ISRS] 4019 02.04.2020 3 182,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 5 400,00 Kč
Poplatek za rozhlas na I.Q/2020 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4055 08.01.2020 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na 2.Q/2020 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4018 02.04.2020 2 700,00 Kč
Alois KrestaARES 5 275,00 Kč
Provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2,3. 5001 02.03.2020 5 275,00 Kč
Fyzická osoba 3 475,00 Kč
5226 23.01.2020 1 400,00 Kč
5001 03.02.2020 300,00 Kč
5245 26.02.2020 550,00 Kč
5008 04.03.2020 650,00 Kč
5027 19.03.2020 375,00 Kč
5029 25.03.2020 200,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 810,00 Kč
Poplatek za I.Q/2020 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-. 4034 07.01.2020 405,00 Kč
Poplatek za 2.Q/2020 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-. 4012 02.04.2020 405,00 Kč
Fyzická osoba 330,00 Kč
5008 20.04.2020 330,00 Kč
Fyzická osoba 240,00 Kč
5236 29.01.2020 30,00 Kč
5230 14.02.2020 210,00 Kč
Fyzická osoba 200,00 Kč
[ISRS] 4011 03.01.2020 200,00 Kč
Město Nový JičínARES 160,00 Kč
Dorovnání stravenek: 1/2020 - Zetková Kristýna 1 ks á 40,- Kč (PP 62-20), 4/2020 - Horáková Jana 3 ks á 40 Kč (PP 209-20). 4149 16.04.2020 160,00 Kč
Fyzická osoba 150,00 Kč
5224 22.01.2020 150,00 Kč
Fyzická osoba 110,00 Kč
5025 14.02.2020 50,00 Kč
5250 27.02.2020 60,00 Kč
Fyzická osoba 60,00 Kč
5249 27.02.2020 60,00 Kč
Celkem 28 938,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -70,00 Kč
5228 14.02.2020 -70,00 Kč
Fyzická osoba -210,00 Kč
5006 20.04.2020 -210,00 Kč
Fyzická osoba -240,00 Kč
5207 05.03.2020 -240,00 Kč
Fyzická osoba -450,00 Kč
5218 11.02.2020 -450,00 Kč
Fyzická osoba -510,00 Kč
5011 09.03.2020 -510,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5202 04.02.2020 -600,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5004 06.01.2020 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5201 02.03.2020 -660,00 Kč
8101 26.05.2020 660,00 Kč
8101 26.05.2020 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5207 07.01.2020 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5202 02.03.2020 -660,00 Kč
Fyzická osoba -1 500,00 Kč
5237 30.01.2020 -1 500,00 Kč
Fyzická osoba -1 500,00 Kč
5230 27.01.2020 -1 500,00 Kč
Město Nový JičínARES -831 260,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc prosinec 2019 zam. 4113 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 52 ks x 60,- 4028 07.01.2020 -126 510,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc leden 2020 zam. 3846 ks x 40,-, uvolněným členům ZM 52 ks x 70,- 4029 07.01.2020 -157 480,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc únor 2020 zam. 4525 ks x 40,-, uvolněným členům ZM 41 ks x 70,- 4134 17.02.2020 -183 870,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc březen 2020 zam. 4836 x 40,-,uvolněným členům ZM 65 x 70,- 4047 09.03.2020 -197 990,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc duben 2020, zam. 4039 x 40,-, uvolněným členům ZM 55 x 70,- 4057 07.04.2020 -165 410,00 Kč
Celkem -838 980,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 32 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 56 % 6 361 900,00 Kč 64 % 6 150 223,00 Kč 71 % 5 927 572,00 Kč 77 % 11 531 223,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 69 720,00 Kč 47 % 51 330,00 Kč 51 % 59 600,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 597 092,00 Kč 64 % 1 546 296,00 Kč 71 % 1 582 622,00 Kč 79 % 2 876 615,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojis.. 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 32 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 579 593,00 Kč 64 % 561 154,00 Kč 71 % 574 347,00 Kč 78 % 1 043 938,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 113 281,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 379,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 40 320,40 Kč 59 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 850,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 58 725,56 Kč 63 % 48 720,56 Kč 71 % 56 069,56 Kč 80 % 87 952,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 5 % 172 588,00 Kč 21 % 5,00 Kč 21 % 117 254,69 Kč 32 % 188 888,02 Kč 50 % 50 176,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 15 909,66 Kč 56 % 60 483,59 Kč 62 % 411 040,84 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 24 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 44 % 111 510,43 Kč 54 % 65 921,03 Kč 61 % 73 067,08 Kč 68 % 62 930,40 Kč 73 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 75 061,02 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -7 000,00 Kč 48 % 50 132,68 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 100 044,95 Kč 45 % 230 074,98 Kč 56 % 273 282,77 Kč 69 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 82 327,00 Kč 40 % 27 057,00 Kč 42 % 69 469,00 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty.. 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 12 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 4 998,83 Kč 35 % 7 614,75 Kč 39 % 5 249,80 Kč 42 %
5161 Služby pošt 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 % 108 678,00 Kč 5 % 6 155,40 Kč 6 % 258 306,20 Kč 19 % 36 850,23 Kč 20 % 65 375,61 Kč 24 % 325 507,48 Kč 40 % 51 532,52 Kč 43 % 374 892,26 Kč 61 % 60 068,07 Kč 64 % 61 791,22 Kč 67 % 347 291,36 Kč 85 % 51 223,32 Kč 87 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 6 008,00 Kč 67 % 5 808,00 Kč 76 % 5 808,00 Kč 84 % 5 808,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 8 791,86 Kč 64 % 8 791,86 Kč 71 % 16 373,72 Kč 84 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 13 680,00 Kč 32 % 18 520,00 Kč 36 % 24 812,00 Kč 40 % 170 353,22 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 58 954,00 Kč 64 % 16 558,50 Kč 67 % 10 386,00 Kč 70 % 73 978,00 Kč 84 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 11 106,80 Kč 51 % 11 290,80 Kč 55 % 52 396,00 Kč 75 % 13 706,30 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 % 225 738,97 Kč 5 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 18 % 391 195,96 Kč 26 % 769 358,38 Kč 42 % 603 459,47 Kč 54 % 32 968,79 Kč 55 % 276 189,20 Kč 61 % 173 042,45 Kč 64 % 470 651,99 Kč 74 % 360 924,89 Kč 81 % 660 265,30 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 7 % 9 212,30 Kč 7 % 122 035,37 Kč 17 % 30 711,66 Kč 19 % 64 168,33 Kč 24 % 352 377,89 Kč 51 % 61 010,63 Kč 56 % 73 657,85 Kč 62 % 44 335,61 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 3 732,00 Kč 30 % 1 545,00 Kč 31 % 2 520,00 Kč 32 % -1 750,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 3 572,00 Kč 13 % 2 310,00 Kč 14 % 100,00 Kč 14 % 4 186,80 Kč 16 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 2 400,00 Kč 30 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 12 % 97 494,00 Kč 24 % 129 384,00 Kč 40 % 7 604,00 Kč 41 % 19 512,00 Kč 43 % 63 680,00 Kč 51 % 64 931,00 Kč 59 % 9 289,00 Kč 60 % 71 082,00 Kč 69 % 145 933,00 Kč 87 % 109 759,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -48 400,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 165 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
6122 Stroje, příst.. 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6123 Dopravní pros.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 % 8 301 172,63 Kč 6 % 9 309 513,86 Kč 7 % 9 005 512,67 Kč 6 % 8 994 389,94 Kč 6 % 8 610 761,88 Kč 6 % 9 739 645,93 Kč 7 % 13 397 955,85 Kč 10 % 9 651 659,40 Kč 7 % 9 822 057,23 Kč 7 % 9 489 185,03 Kč 7 % 9 615 858,92 Kč 7 % 17 613 993,28 Kč 13 %