Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (ORG 382) / 2020

Název:
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 238 677,00 Kč Navýšení 7 338 677,00 Kč 5 322 851,10 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 708 677,00 Kč Navýšení 6 808 677,00 Kč 5 110 223,10 Kč 75 %
Tělovýchova a zájmová činnost 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 91 204,00 Kč 33 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 91 204,00 Kč 33 %
3613 Nebytové hospodářství 895 000,00 Kč Navýšení 995 000,00 Kč 479 611,36 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 76 905,27 Kč 44 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 76 905,27 Kč 44 %
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 204 473,39 Kč 82 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 204 473,39 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Navýšení 360 000,00 Kč 112 362,00 Kč 31 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 310 000,00 Kč Navýšení 360 000,00 Kč 112 362,00 Kč 31 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 85 870,70 Kč 43 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 85 870,70 Kč 43 %
3631 Veřejné osvětlení 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 4 437 323,41 Kč 85 %
5154 Elektrická energie 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 412 448,83 Kč 98 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 412 448,83 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 8 418,58 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 8 418,58 Kč 1 %
3632 Pohřebnictví 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 184 500,00 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 184 500,00 Kč 37 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 184 500,00 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 788,33 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 677,00 Kč Navýšení 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 8 677,00 Kč Navýšení 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 %
Celkem 7 238 677,00 Kč Navýšení 7 338 677,00 Kč 5 322 851,10 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641)), Paragraf 3631 (Veřejné osvětlení), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 445 369,00 Kč
Sokolovská 9001, Dolní Brána 9003 - VO 8230, vyúčtování el. energie za 1.7.2019-21.1.2020 4076 10.02.2020 190 099,00 Kč
VO Masarykovo nám.9001, Slezská 35 - vyúčtování elektřiny za 1.7.2019-3.2.2020 4196 20.02.2020 26 761,00 Kč
Žilina K 1596/20, Vančurova 1-VO - vyúčtování el. energie za 1.7.2019 - 21.1.2020 4232 24.03.2020 6 432,00 Kč
Lesní, Dlouhá, Císařská, Loučka...vyúčtování el. energie VO za 1.7.2019-30.3.2020 4220 21.04.2020 222 077,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 5 216,42 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 12.1.2019-13.1.2020 4258 29.01.2020 5 216,42 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 948 137,41 Kč
Celkem 3 398 722,83 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Obec Šenov u Nového JičínaARES -18 274,00 Kč
spotřeba el. energie VO - světelných bodů za období 1.7.2019-31.12.2019 4202 24.02.2020 -18 274,00 Kč
Celkem -18 274,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 1 001 700,00 Kč
Zálohy el. energie VO I.Q 2020 4055 06.02.2020 1 001 700,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 30 300,00 Kč
Zálohy el. energie VO Bludovice I.Q 2020 4146 17.02.2020 5 200,00 Kč
U Rybníka - VO, zálohy na 1Q 2020 4176 19.02.2020 25 100,00 Kč
Celkem 1 032 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 109 888,67 Kč 968,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 968,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 76 905,27 Kč 44 % 45,06 Kč 0 % -45,00 Kč 0 % 26 206,41 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 7 776,12 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 33 227,27 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 90,42 Kč 38 % 9 604,99 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 4 750 000,00 Kč 4 616 922,22 Kč 97 % 79 498,43 Kč 2 % 1 227 791,40 Kč 28 % 8 452,00 Kč 28 % 1 244 305,00 Kč 54 % 31 512,00 Kč 55 % -55 088,15 Kč 53 % 984 658,00 Kč 74 % 31 959,00 Kč 75 % 6 564,54 Kč 75 % 1 023 469,00 Kč 96 % 32 029,00 Kč 97 % 1 772,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 1 100 000,00 Kč 433 774,00 Kč 39 % 5 640,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 76 569,00 Kč 7 % 40 559,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 60 137,00 Kč 17 % 60 319,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 190 550,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udrž.. 1 180 000,00 Kč 185 493,28 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 6 994,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 638,00 Kč 1 % 860,31 Kč 1 % 22 938,58 Kč 3 % 25 978,70 Kč 5 % 76 684,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 26 772,69 Kč 14 % 22 627,00 Kč 16 %
6121 Budovy, haly .. 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 788,33 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 338 677,00 Kč 5 322 851,10 Kč 73 % 85 183,49 Kč 1 % 1 234 740,40 Kč 17 % 111 227,41 Kč 2 % 1 284 864,00 Kč 18 % 34 150,00 Kč 0 % -37 663,39 Kč -1 % 1 067 733,58 Kč 15 % 118 256,70 Kč 2 % 117 443,81 Kč 2 % 1 023 469,00 Kč 14 % 58 892,11 Kč 1 % 224 553,99 Kč 3 %