Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Klub seniorů Nový Jičín (ORG 383) / 2020

Název:
Klub seniorů Nový Jičín (383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
výdaje 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %
5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 Kč Navýšení 35 070,00 Kč 35 070,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 34 000,00 Kč Navýšení 35 070,00 Kč 35 070,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 %
528 Odbor sociálních věcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 %
5153 Plyn 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 36 859,46 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 36 859,46 Kč 97 %
5154 Elektrická energie 30 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 17 831,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 17 831,00 Kč 81 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 4 098,21 Kč 18 %
528 Odbor sociálních věcí 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 4 098,21 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
528 Odbor sociálních věcí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč Pokles 10 930,00 Kč 5 043,00 Kč 46 %
528 Odbor sociálních věcí 12 000,00 Kč Pokles 10 930,00 Kč 5 043,00 Kč 46 %
Celkem 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 35 070,00 Kč 35 070,00 Kč 100 % 2 480,00 Kč 7 % 2 790,00 Kč 15 % 2 790,00 Kč 23 % 2 790,00 Kč 31 % 2 790,00 Kč 39 % 2 790,00 Kč 47 % 2 790,00 Kč 55 % 3 890,00 Kč 66 % 2 790,00 Kč 74 % 2 790,00 Kč 82 % 2 790,00 Kč 90 % 3 590,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 101,00 Kč 31 % 567,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 400,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 2 895,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 054,32 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 426,86 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 853,71 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 768,34 Kč 52 %
5153 Plyn 38 000,00 Kč 36 859,46 Kč 97 % 3 590,00 Kč 9 % 859,46 Kč 12 % 3 040,00 Kč 20 % 3 160,00 Kč 28 % 3 160,00 Kč 36 % 3 470,00 Kč 45 % 3 160,00 Kč 54 % 3 160,00 Kč 62 % 3 470,00 Kč 71 % 3 160,00 Kč 80 % 3 160,00 Kč 88 % 3 470,00 Kč 97 %
5154 Elektrická en.. 22 000,00 Kč 17 831,00 Kč 81 % 4 900,00 Kč 22 % -1 769,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 900,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 4 900,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 4 900,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 300,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 23 000,00 Kč 4 098,21 Kč 18 % 2 160,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 139,21 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 799,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 270,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5175 Pohoštění 10 930,00 Kč 5 043,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 666,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 2 309,00 Kč 27 % 1 045,00 Kč 37 % 1 023,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
Celkem 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 % 13 130,00 Kč 6 % 2 546,46 Kč 1 % 6 884,32 Kč 3 % 10 850,00 Kč 5 % 10 790,21 Kč 5 % 9 523,86 Kč 4 % 13 958,00 Kč 6 % 10 225,00 Kč 5 % 8 136,71 Kč 4 % 13 745,00 Kč 6 % 5 950,00 Kč 3 % 7 828,34 Kč 4 %