Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (ORG 386) / 2020

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 310 000,00 Kč Pokles 8 006 400,00 Kč 7 046 583,25 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 310 000,00 Kč Pokles 8 006 400,00 Kč 7 046 583,25 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 6 500 000,00 Kč Pokles 4 570 000,00 Kč 4 351 451,09 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč Pokles 4 570 000,00 Kč 4 351 451,09 Kč 95 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 330 015,42 Kč 66 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč Pokles 4 070 000,00 Kč 4 021 435,67 Kč 99 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 000,00 Kč Pokles 2 400 000,00 Kč 2 227 090,80 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 2 400 000,00 Kč 2 227 090,80 Kč 93 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 102 651,01 Kč 51 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč Pokles 2 200 000,00 Kč 2 124 439,79 Kč 97 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
Celkem 9 790 000,00 Kč Pokles 7 060 000,00 Kč 6 613 772,25 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 857 360,00 Kč 403 771,00 Kč 47 % 10 890,00 Kč 1 % 8 000,00 Kč 2 % 37 456,00 Kč 7 % 60 113,00 Kč 14 % 9 262,00 Kč 15 % 14 500,00 Kč 16 % 23 272,00 Kč 19 % 20 134,00 Kč 21 % 23 619,00 Kč 24 % 38 115,00 Kč 29 % 19 150,00 Kč 31 % 139 260,00 Kč 47 %
5171 Opravy a udrž.. 7 060 000,00 Kč 6 613 772,25 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 22 584,14 Kč 0 % 1 986,67 Kč 0 % 19 890,00 Kč 1 % 53 311,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 684 416,18 Kč 11 % 1 441 910,38 Kč 32 % 2 218 700,10 Kč 63 % 1 291 668,10 Kč 81 % 869 465,69 Kč 94 % 9 839,18 Kč 94 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 8 006 400,00 Kč 7 046 583,25 Kč 88 % 10 890,00 Kč 0 % 30 584,14 Kč 0 % 39 442,67 Kč 0 % 80 003,00 Kč 1 % 62 573,81 Kč 1 % 14 500,00 Kč 0 % 736 728,18 Kč 9 % 1 462 044,38 Kč 18 % 2 242 319,10 Kč 28 % 1 329 783,10 Kč 17 % 888 615,69 Kč 11 % 149 099,18 Kč 2 %