Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior NJ (ORG 390) / 2020

Název:
ProSenior NJ (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %
výdaje 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Pokles 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč Pokles 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Pokles 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč Pokles 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Pokles 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 %
Celkem 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior NJ), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5133 (Léky a zdravotnický materiál)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Naděžda ByrtusováARES 440,00 Kč
rukavice latexové, obiladno, návleky na obuv... 4160 17.03.2020 440,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 440,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 % 46 776,00 Kč 7 % 49 754,00 Kč 14 % 49 142,00 Kč 21 % 48 242,00 Kč 28 % 43 756,00 Kč 35 % 43 741,00 Kč 41 % 40 735,00 Kč 47 % 51 655,00 Kč 54 % 90 148,00 Kč 67 % 49 818,00 Kč 75 % 54 929,00 Kč 83 % 132 294,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobn.. 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 % 11 600,00 Kč 7 % 12 339,00 Kč 14 % 12 187,00 Kč 21 % 11 964,00 Kč 28 % 9 859,00 Kč 33 % 10 848,00 Kč 39 % 10 103,00 Kč 45 % 12 810,00 Kč 53 % 22 355,00 Kč 65 % 12 355,00 Kč 72 % 12 382,00 Kč 80 % 35 586,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 % 4 210,00 Kč 7 % 4 478,00 Kč 14 % 4 423,00 Kč 21 % 4 342,00 Kč 28 % 3 578,00 Kč 33 % 3 937,00 Kč 39 % 3 666,00 Kč 45 % 4 649,00 Kč 53 % 8 114,00 Kč 65 % 4 484,00 Kč 72 % 4 494,00 Kč 80 % 12 914,00 Kč 100 %
5131 Potraviny 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomů.. 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 289,00 Kč 81 % 1 084,00 Kč 88 % 1 762,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 440,00 Kč 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv .. 600,00 Kč 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 439,00 Kč 439,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 11 000,00 Kč 79 % 599,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 7 199,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % -4 950,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 % 3 163,00 Kč 4 % 4 282,70 Kč 10 % 2 367,30 Kč 13 % 13 391,94 Kč 31 % 2 912,00 Kč 35 % 3 467,00 Kč 39 % 7 022,10 Kč 49 % 4 465,00 Kč 55 % 2 517,00 Kč 58 % 4 399,00 Kč 64 % 12 386,19 Kč 80 % 14 858,20 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 % 7 800,00 Kč 28 % 831,07 Kč 32 % -1 527,50 Kč 26 % 7 487,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 4 999,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 % 5 957,00 Kč 7 % 800,00 Kč 8 % 14 511,10 Kč 26 % 7 092,10 Kč 35 % 5 623,37 Kč 42 % 5 218,60 Kč 48 % 6 312,00 Kč 56 % 6 705,08 Kč 64 % 6 415,80 Kč 72 % 6 711,30 Kč 80 % 6 986,00 Kč 89 % 9 207,20 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školen.. 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 500,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 7 920,00 Kč 97 % 390,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 % 23 044,28 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 726,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 4 890,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 % 1 842,05 Kč 7 % 1 160,71 Kč 12 % 3 629,12 Kč 26 % 1 803,08 Kč 34 % 3 364,61 Kč 47 % 990,43 Kč 51 % 3 070,07 Kč 63 % 1 308,97 Kč 68 % 1 355,42 Kč 74 % 2 700,82 Kč 84 % 2 713,14 Kč 95 % 1 188,95 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 22 988,60 Kč 34 % 1 119,25 Kč 36 % 31 313,09 Kč 82 % 2 147,75 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 4 835,85 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 4 000,00 Kč 98 % 1 356,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 % 971,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 897,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 206,00 Kč 68 % 505,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 450,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 % 450,00 Kč 18 % 1 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 180,00 Kč 24 % 242,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 6 586,00 Kč 100 %
Celkem 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 % 105 813,33 Kč 8 % 111 774,08 Kč 9 % 87 787,27 Kč 7 % 126 961,21 Kč 10 % 81 939,73 Kč 6 % 68 408,03 Kč 5 % 81 248,02 Kč 6 % 81 593,05 Kč 6 % 141 875,22 Kč 11 % 110 458,12 Kč 8 % 96 720,33 Kč 7 % 222 646,35 Kč 17 %