Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior NJ (ORG 390) / 2020

Název:
ProSenior NJ (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %
výdaje 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Pokles 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč Pokles 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Pokles 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč Pokles 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Pokles 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 %
Celkem 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior NJ), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 1 309,00 Kč
U Jičínky 2007/25 - vyúčtování el.energie za 1.7.2019-14.1.2020 4029 05.02.2020 1 309,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 20 286,00 Kč
Celkem 21 595,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 7 800,00 Kč
DPS Revoluční 6,Pod Lipami 19,U Jičínky 25 - záloha na el. energii od 1.1.-31.3.2020 4150 20.01.2020 7 800,00 Kč
Celkem 7 800,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -2 005,43 Kč
přeúčtování části faktury FP 239-20 - vyúčtování dodávky elektřiny 1.7.2019-14.1.2020, OM ProSenior NJ, U Jičínky 2007/25, ČOM: 859182400503528921. Zálohy 2x1800 Kč byly zaplaceny 4.7.2019 a 22.10.2019 a byly evidovány u PS NJ viz přílohy. 4092 13.02.2020 -2 005,43 Kč
Celkem -2 005,43 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 % 46 776,00 Kč 7 % 49 754,00 Kč 14 % 49 142,00 Kč 21 % 48 242,00 Kč 28 % 43 756,00 Kč 35 % 43 741,00 Kč 41 % 40 735,00 Kč 47 % 51 655,00 Kč 54 % 90 148,00 Kč 67 % 49 818,00 Kč 75 % 54 929,00 Kč 83 % 132 294,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobn.. 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 % 11 600,00 Kč 7 % 12 339,00 Kč 14 % 12 187,00 Kč 21 % 11 964,00 Kč 28 % 9 859,00 Kč 33 % 10 848,00 Kč 39 % 10 103,00 Kč 45 % 12 810,00 Kč 53 % 22 355,00 Kč 65 % 12 355,00 Kč 72 % 12 382,00 Kč 80 % 35 586,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 % 4 210,00 Kč 7 % 4 478,00 Kč 14 % 4 423,00 Kč 21 % 4 342,00 Kč 28 % 3 578,00 Kč 33 % 3 937,00 Kč 39 % 3 666,00 Kč 45 % 4 649,00 Kč 53 % 8 114,00 Kč 65 % 4 484,00 Kč 72 % 4 494,00 Kč 80 % 12 914,00 Kč 100 %
5131 Potraviny 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomů.. 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 289,00 Kč 81 % 1 084,00 Kč 88 % 1 762,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 440,00 Kč 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5134 Prádlo, oděv .. 600,00 Kč 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 439,00 Kč 439,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 11 000,00 Kč 79 % 599,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 7 199,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % 0,00 Kč 136 % -4 950,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 % 3 163,00 Kč 4 % 4 282,70 Kč 10 % 2 367,30 Kč 13 % 13 391,94 Kč 31 % 2 912,00 Kč 35 % 3 467,00 Kč 39 % 7 022,10 Kč 49 % 4 465,00 Kč 55 % 2 517,00 Kč 58 % 4 399,00 Kč 64 % 12 386,19 Kč 80 % 14 858,20 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 % 7 800,00 Kč 28 % 831,07 Kč 32 % -1 527,50 Kč 26 % 7 487,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 4 999,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 % 5 957,00 Kč 7 % 800,00 Kč 8 % 14 511,10 Kč 26 % 7 092,10 Kč 35 % 5 623,37 Kč 42 % 5 218,60 Kč 48 % 6 312,00 Kč 56 % 6 705,08 Kč 64 % 6 415,80 Kč 72 % 6 711,30 Kč 80 % 6 986,00 Kč 89 % 9 207,20 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školen.. 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 500,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 7 920,00 Kč 97 % 390,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 % 23 044,28 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 726,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 4 890,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 25 127,37 Kč 25 127,37 Kč 100 % 1 842,05 Kč 7 % 1 160,71 Kč 12 % 3 629,12 Kč 26 % 1 803,08 Kč 34 % 3 364,61 Kč 47 % 990,43 Kč 51 % 3 070,07 Kč 63 % 1 308,97 Kč 68 % 1 355,42 Kč 74 % 2 700,82 Kč 84 % 2 713,14 Kč 95 % 1 188,95 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 22 988,60 Kč 34 % 1 119,25 Kč 36 % 31 313,09 Kč 82 % 2 147,75 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 4 835,85 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 4 000,00 Kč 98 % 1 356,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 029,00 Kč 3 029,00 Kč 100 % 971,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 897,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 206,00 Kč 68 % 505,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 450,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 2 440,00 Kč 2 440,00 Kč 100 % 450,00 Kč 18 % 1 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 9 008,00 Kč 9 008,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 180,00 Kč 24 % 242,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 6 586,00 Kč 100 %
Celkem 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 % 105 813,33 Kč 8 % 111 774,08 Kč 9 % 87 787,27 Kč 7 % 126 961,21 Kč 10 % 81 939,73 Kč 6 % 68 408,03 Kč 5 % 81 248,02 Kč 6 % 81 593,05 Kč 6 % 141 875,22 Kč 11 % 110 458,12 Kč 8 % 96 720,33 Kč 7 % 222 646,35 Kč 17 %