Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2020

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
výdaje 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 596,38 Kč 89 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 596,38 Kč 89 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
5154 Elektrická energie 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 74 000,00 Kč 73 169,10 Kč 99 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 74 000,00 Kč 73 169,10 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
19 Odbor organizační 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 Kč Pokles 595 000,00 Kč 551 690,73 Kč 93 %
19 Odbor organizační 650 000,00 Kč Pokles 595 000,00 Kč 551 690,73 Kč 93 %
Celkem 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 390,01 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 18 589,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 19 700,00 Kč 17 596,38 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 1 105,00 Kč 6 % 599,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 647,00 Kč 17 % 12 580,38 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 739,00 Kč 85 % 866,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 60,00 Kč 89 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 % 5 004,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 4 177,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 % 13 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 13 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 13 000,00 Kč 34 % 61 263,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 13 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 74 000,00 Kč 73 169,10 Kč 99 % 4 895,00 Kč 7 % 1 511,00 Kč 9 % 5 046,00 Kč 15 % 2 490,00 Kč 19 % 1 184,00 Kč 20 % 3 121,00 Kč 25 % 5 268,00 Kč 32 % 9 223,00 Kč 44 % 4 269,00 Kč 50 % 2 490,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 33 672,10 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 257,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 7 612,11 Kč 32 % 8 893,50 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5362 Platby daní a.. 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 400,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
6121 Budovy, haly .. 595 000,00 Kč 551 690,73 Kč 93 % 30 153,20 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 35 057,03 Kč 11 % 299 773,87 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 5 419,59 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 181 287,04 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
Celkem 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 % 53 052,20 Kč 6 % 2 616,00 Kč 0 % 19 035,01 Kč 2 % 15 490,00 Kč 2 % 2 831,00 Kč 0 % 69 347,41 Kč 8 % 325 698,87 Kč 36 % 75 402,00 Kč 8 % 10 554,59 Kč 1 % 23 102,11 Kč 3 % 190 180,54 Kč 21 % 33 732,10 Kč 4 %