Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2020

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %
výdaje 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 316 000,00 Kč Pokles 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 24 316 000,00 Kč Pokles 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč Pokles 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč Pokles 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
Celkem 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 501 (Městské kulturní středisko, přísp.org.), Paragraf 3392 (Zájmová činnost v kultuře), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 3 242 000,00 Kč
Celkem 3 242 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 % 2 000 000,00 Kč 9 % 2 000 000,00 Kč 18 % 1 500 000,00 Kč 25 % 1 500 000,00 Kč 32 % 1 600 000,00 Kč 39 % 386 552,00 Kč 41 % 3 174 415,85 Kč 56 % 3 700 000,00 Kč 72 % 2 200 000,00 Kč 82 % 2 264 640,00 Kč 93 % 2 096 806,95 Kč 102 % -528 191,20 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 89 000,00 Kč 51 % 1 576 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 86 268,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6356 Jiné investič.. 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 % 2 000 000,00 Kč 8 % 2 000 000,00 Kč 8 % 1 500 000,00 Kč 6 % 1 500 000,00 Kč 6 % 3 390 837,64 Kč 13 % 386 552,00 Kč 2 % 3 174 415,85 Kč 12 % 3 700 000,00 Kč 15 % 2 337 000,00 Kč 9 % 3 927 408,00 Kč 15 % 2 096 806,95 Kč 8 % -528 191,20 Kč -2 %