Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2020

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 %
výdaje 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 092 000,00 Kč Pokles 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 092 000,00 Kč Pokles 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
Celkem 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 % 1 000 000,00 Kč 9 % 1 000 000,00 Kč 17 % 1 000 000,00 Kč 26 % 673 102,60 Kč 32 % 1 530 464,00 Kč 45 % 1 000 000,00 Kč 54 % 1 303 578,30 Kč 65 % 1 138 868,00 Kč 75 % 1 000 000,00 Kč 84 % 1 000 000,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 878 276,14 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 291 160,94 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 480,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 657 087,57 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 8 % 673 102,60 Kč 5 % 1 928 104,94 Kč 15 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 303 578,30 Kč 10 % 1 138 868,00 Kč 9 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 8 % 657 087,57 Kč 5 % 878 276,14 Kč 7 %