Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bazén NJ (ORG 515) / 2020

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %
výdaje 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 126 099,74 Kč 21 126 099,74 Kč 100 %
37 Odbor bytový 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 126 099,74 Kč 21 126 099,74 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Kč Navýšení 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč Navýšení 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 112 502,17 Kč 112 502,17 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 112 502,17 Kč 112 502,17 Kč 100 %
Celkem 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 67 591,09 Kč 94 % 4 498,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 21 126 099,74 Kč 21 126 099,74 Kč 100 % 1 960 000,00 Kč 9 % 1 880 000,00 Kč 18 % 2 450 000,00 Kč 30 % 1 815 000,00 Kč 38 % 1 750 000,00 Kč 47 % 1 960 691,00 Kč 56 % 1 430 000,00 Kč 63 % 1 340 000,00 Kč 69 % 1 600 000,00 Kč 77 % 1 800 000,00 Kč 85 % 1 802 408,91 Kč 94 % 1 337 999,83 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 360,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 049 784,60 Kč 32 % 1 092 564,43 Kč 62 % 1 206 598,61 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
6122 Stroje, příst.. 112 502,17 Kč 112 502,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 112 502,17 Kč 100 %
Celkem 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 % 1 960 000,00 Kč 8 % 1 880 000,00 Kč 7 % 2 450 000,00 Kč 10 % 1 815 000,00 Kč 7 % 1 890 360,00 Kč 7 % 1 960 691,00 Kč 8 % 2 479 784,60 Kč 10 % 2 432 564,43 Kč 10 % 2 806 598,61 Kč 11 % 1 800 000,00 Kč 7 % 1 870 000,00 Kč 7 % 1 455 000,00 Kč 6 %