Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2020

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 758 259,12 Kč Navýšení 849 333,12 Kč 849 333,12 Kč 100 %
výdaje 75 488 000,00 Kč Pokles 74 532 171,30 Kč 74 662 796,30 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 330 000,00 Kč Pokles 9 362 522,80 Kč 9 362 522,80 Kč 100 %
Doprava 25 341 000,00 Kč Pokles 23 132 370,50 Kč 23 132 370,50 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
Životní prostředí 37 925 000,00 Kč Navýšení 41 350 978,00 Kč 41 481 603,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 2 180 000,00 Kč Pokles 1 008 263,24 Kč 1 008 263,24 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 180 000,00 Kč Pokles 1 008 263,24 Kč 1 008 263,24 Kč 100 %
37 Odbor bytový 2 180 000,00 Kč Pokles 1 008 263,24 Kč 1 008 263,24 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 1 530 000,00 Kč Pokles 686 321,68 Kč 686 321,68 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 530 000,00 Kč Pokles 686 321,68 Kč 686 321,68 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 530 000,00 Kč Pokles 686 321,68 Kč 686 321,68 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 741 190,00 Kč 741 190,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 741 190,00 Kč 741 190,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 741 190,00 Kč 741 190,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 300 000,00 Kč Pokles 2 030 288,00 Kč 2 030 288,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 300 000,00 Kč Pokles 2 030 288,00 Kč 2 030 288,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 300 000,00 Kč Pokles 2 030 288,00 Kč 2 030 288,00 Kč 100 %
Celkem 11 035 000,00 Kč Pokles 6 813 858,42 Kč 6 813 858,42 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 67 718 312,88 Kč 67 848 937,88 Kč 100 % 3 991 993,23 Kč 6 % 5 081 163,02 Kč 13 % 5 087 726,65 Kč 21 % 5 745 871,83 Kč 29 % 5 075 031,81 Kč 37 % 5 066 566,40 Kč 44 % 7 542 252,58 Kč 56 % 5 591 992,50 Kč 64 % 5 587 212,29 Kč 72 % 5 781 205,45 Kč 81 % 5 233 544,17 Kč 88 % 8 064 377,95 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 6 813 858,42 Kč 6 813 858,42 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 517 183,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 617 947,00 Kč 17 % 149 081,68 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 154 658,74 Kč 80 % 1 076 360,00 Kč 96 % 298 628,00 Kč 100 %
Celkem 74 532 171,30 Kč 74 662 796,30 Kč 100 % 3 991 993,23 Kč 5 % 5 081 163,02 Kč 7 % 5 087 726,65 Kč 7 % 6 263 054,83 Kč 8 % 5 075 031,81 Kč 7 % 5 684 513,40 Kč 8 % 7 691 334,26 Kč 10 % 5 591 992,50 Kč 8 % 5 587 212,29 Kč 7 % 9 935 864,19 Kč 13 % 6 309 904,17 Kč 8 % 8 363 005,95 Kč 11 %