Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Navýšení 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 86 259 559,58 Kč 72 386 212,14 Kč 84 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 322 835,26 Kč 85 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 46 610 000,00 Kč Pokles 42 751 000,00 Kč 37 907 849,63 Kč 89 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 16 243 094,31 Kč 97 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 16 243 094,31 Kč 97 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 651 298,37 Kč 87 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 651 298,37 Kč 87 %
3613 Nebytové hospodářství 26 230 000,00 Kč Pokles 25 529 000,00 Kč 18 778 221,57 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
5151 Studená voda 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
5153 Plyn 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 11 800 000,00 Kč Pokles 8 751 000,00 Kč 5 633 998,65 Kč 64 %
37 Odbor bytový 11 800 000,00 Kč Pokles 8 751 000,00 Kč 5 633 998,65 Kč 64 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 7 844 528,14 Kč 88 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 7 844 528,14 Kč 88 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 034 000,00 Kč Pokles 17 969 559,58 Kč 15 700 140,94 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 510 503,02 Kč 51 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 510 503,02 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 16 469 559,58 Kč 15 092 063,81 Kč 92 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 16 469 559,58 Kč 15 092 063,81 Kč 92 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 632 716,78 Kč 70 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 632 716,78 Kč 70 %
Celkem 104 174 000,00 Kč Pokles 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
FABRIKO MORAVA, s.r.o.ARES 661 060,25 Kč
Revoluční 36 - výměna dvojskla u vchodových dveří domu, PDP Kč 735,30 7225 29.01.2020 5 637,30 Kč
28.října 10,č.b.1 - oprava volného bytu...PDP Kč 85.489,95 [ISRS] 7085 11.03.2020 655 422,95 Kč
Ing. arch. Martin PorubaARES 528 800,60 Kč
Luční 4,č.b.15,29 - opravy bytů [ISRS] 7037 04.03.2020 528 800,60 Kč
Ing. Marek OlšákARES 403 433,85 Kč
Luční 4 - oprava osvětlení, PDP Kč 117,- 7204 28.01.2020 897,00 Kč
Luční 4, č.b.16-elektroinstalace, Luční 3-oprava osvětlení,...PDP Kč 1.011,75 7208 28.01.2020 7 756,75 Kč
U Jičínky 25-oprava el. instalace, porevizní opravy...PDP Kč 2.667,75 7212 28.01.2020 20 452,75 Kč
Revoluční 36-dům-oprava osvětlení, Jičínská 275,272, Dlouhá 19-oprava el. instalace...PDP Kč 4.009,50 7213 28.01.2020 30 739,50 Kč
Jičínská 275-oprava osvětlení schodiště, Jičínská 272-oprava vratného u hl. dveří, Žižkova 12, Revoluční 36/5 opravy el...PDP Kč 1.727,25 7108 13.02.2020 13 242,25 Kč
Luční 3-oprava osvětlení, Luční 2,č.b.6-oprava zvonkové instalace, U Jičínky 25...PDP Kč 7.206,75 7119 13.02.2020 55 251,75 Kč
Masarykovo nám.2, č.b.2 - oprava jističů, PDP Kč 105,- 7152 18.02.2020 805,00 Kč
Křižíkova 2, Lidická 1 - oprava zvonků, PDP Kč 633,75 7158 18.02.2020 4 858,75 Kč
Luční 3, č.b.2 - porevizní opravy el. instalace, PDP Kč 970,20 7161 18.02.2020 7 438,20 Kč
Revoluční 36,dům-oprava osvětlení,zvonků, Jičínská 272, č.b.55-oprava zvonk.instalace,...PDP Kč 3.875,85 7164 18.02.2020 29 714,85 Kč
Hřbitovní 44 - oprava osvětlení spol. prostor, PDP Kč 240,74 7240 25.02.2020 1 845,75 Kč
Gen.Hlaďo 22,č.b.3 - oprava el. instalace, PDP Kč 2.562,90 7247 25.02.2020 19 648,90 Kč
Revoluční 36-dům, Jičínská 275/19, 33 -opravy osvětlení vestibulu,rozvodu zvonkové instalace …, PDP Kč 2.734,20 7248 25.02.2020 20 962,20 Kč
Zborovská 11,č.b.47-volný-odstranění závad z RZE,Trlicova 10,č.b.46-volný-odstranění závad z RZE, Revoluční 36/56 volný, odstranění závad RZE...PDP Kč 5.461,35 7250 25.02.2020 41 870,35 Kč
Luční 2 - oprava osvětlení schodiště, PDP Kč 273,90 7066 10.03.2020 2 099,90 Kč
Bulharská 9, č.b.14 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 813,- 7068 10.03.2020 6 233,00 Kč
Jungmannova 2 - oprava dveří venkovního rozvaděče, PDP Kč 105,- 7064 10.03.2020 805,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - úprava osvětlení na chodbě v domě, PDP Kč 671,10 7166 20.03.2020 5 145,10 Kč
DPS U Jičínky 25/21-oprava el. instalace, Revoluční 4/13, Luční 3/18, Bulharská 7, Revoluční 6 -porevizní opravy elektro...PDP Kč 1.898,85 7168 20.03.2020 14 557,85 Kč
DPS Revoluční 2 - oprava osvětlení spol. prostor, PDP Kč 525,60 7221 30.03.2020 4 029,60 Kč
DPS Pod Lipami 19-oprava osv. spol. prostor,Dolní Brána 22,č.b.3-oprava el.instalace, PDP Kč 1.058,10 7222 30.03.2020 8 112,10 Kč
Revoluční 36,č.b.21-volný-odstranění závad z RZE, Jičínská 272-opr.osvětlení sklepů, Trlicova 10, Zborovská 11-drobné opravy, PDP Kč 2.792,70 7224 30.03.2020 21 410,70 Kč
Dobrovského 2 - oprava osvětlení, PDP Kč 145,35 7041 08.04.2020 1 114,35 Kč
DPS Revoluční 4,č.b.16 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 919,95 7046 08.04.2020 7 052,95 Kč
DPS U Jičínky 25,Luční 2-oprava osvětl., Bulharská 17,č.b.2-oprava zvonk.instal.,PDP Kč 1.253,25 7047 08.04.2020 9 608,25 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprav el. instalace, Luční 2 - oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.025,10 7074 14.04.2020 7 859,10 Kč
Dobrovského 5 - oprava osvětlení spol. prostor, instalace zvonku...PDP Kč 6.303,15 7081 14.04.2020 48 324,15 Kč
Bulharská 7 - oprava osvětlení spol. prostor, PDP Kč 227,40 7120 20.04.2020 1 743,40 Kč
Dobrovského 2,č.b.7 - instalace zvonku s dom. telefonem, PDP Kč 1.042,65 7123 20.04.2020 6 007,65 Kč
Hoblíkova 32-oprava el. bojleru, Luční 4/11-oprava el. instalace...PDP Kč 501,75 7160 23.04.2020 3 846,75 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 369 084,34 Kč
Luční 3 - oprava ležatého rozvodu domovní kanalizace, PDP Kč 7.171,20 7118 13.02.2020 54 979,20 Kč
Resslova 1 - oprava ucpané ležaté kanalizace v domě, PDP Kč 6.515,25 7127 16.03.2020 49 950,25 Kč
Dobrovského 2,č.b.5 - výměna vchod. dveří, Dobrovského 7 - oprava prasklé vodovodní trubky, PDP Kč 2.625,- 7170 20.03.2020 20 125,00 Kč
Luční 3 - oprava ležaté kanalizace, PDP Kč 29.707,49 [ISRS] 7172 20.03.2020 227 757,39 Kč
Pod Lipami 19,č.b.82 - dodávka a montáž kuchyňské linky...PDP Kč 2.122,50 7199 26.03.2020 16 272,50 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 279 151,69 Kč
byty - výměna vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 23.587,50 - Havlíčkova 11, Lidická 1, Dolní brána 22, ... 7121 13.02.2020 180 837,50 Kč
U Jičínky 25/4 - montáž ITN na nové radiátory, PDP Kč 45,39 7173 19.02.2020 347,99 Kč
výměna vodoměrů a dodělávky vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 5.100,- 7249 25.02.2020 39 100,00 Kč
U Jičínky 25/18 - montáž E-ITN v bytě, PDP Kč 31,14 7118 16.03.2020 238,74 Kč
Luční 4 - montáž E-ITN v bytech, PDP Kč 124,56 7119 16.03.2020 954,96 Kč
byty - výměna a dodělávky vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 3.442,50 7145 18.03.2020 26 392,50 Kč
byty - výměna vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 4.080,- Jungmannova 4, Revoluční 36, Masarykovo nám. 2,22,4, ... 7079 14.04.2020 31 280,00 Kč
Jaromír KlimekARES 198 938,00 Kč
Luční 1825/4, č.b.7 - oprava bytu [ISRS] 7211 27.03.2020 198 938,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 134 431,61 Kč
Revoluční 36,č.b.20 - oprava bytu [ISRS] 7083 14.04.2020 134 431,61 Kč
BOCHETA Real, s.r.o.ARES 106 878,70 Kč
Zborovská 11, č.b.51 a 47 - stavební práce a opravy v bytech...PDP Kč 5.888,10 7144 17.02.2020 45 142,10 Kč
Revoluční 36, č.b.56 - oprava bytu, stavební práce...PDP Kč 4.517,10 7071 10.03.2020 34 631,10 Kč
Pod Lipami 19,č.b.54 - stavební práce, oprava bytu-stavební práce, PDP Kč 3.535,50 7225 30.03.2020 27 105,50 Kč
Bohdan SuchanekARES 83 510,00 Kč
Luční 4, č.b.21,23-dodávka a montáž kuch. linky, dřezu...PDP 15% Kč 4.815,-, 21% Kč 1.680,- 7224 24.02.2020 36 915,00 Kč
Luční 4,č.b.15,29 - dodávka a montáž kuchyňské linky, dřezu, baterie, OP...PDP 15% Kč 4.800,-, PDP 20% Kč 1.680,- 7127 20.04.2020 36 915,00 Kč
Luční 4,č.b.15,29 - dodávka a montáž kuchyňské linky, dřezu, baterie, OP...PDP 15% Kč 4.800,-, PDP 20% Kč 1.680,- 7127 20.04.2020 9 680,00 Kč
Bohumil SmutekARES 73 042,00 Kč
Bulharská 11,13-oprava dom. dveří, brana, DPS Revoluční 6/216-výměna vanové baterie, Luční 2,3,4, U Jičínky 25 - drobné opravy 7209 28.01.2020 6 863,00 Kč
Suvorovova 122-holobyty-opravy dveří, baterií, čištění odpadů, Zborovská 11-dům-oprava dveří, Revoluční 36, Dlouhá 11 - drobné opravy 7210 28.01.2020 7 296,00 Kč
Nádražní 43-dům - oprava brana, Loučka 272-dům - opravy dveří, Zborovská 11/17, Revoluční 36 dům opravy... 7159 18.02.2020 4 504,00 Kč
Křížkovského nám.4/10 - výměna dveří v bytě...dům-dodání dveří do sklepa 7175 19.02.2020 3 985,00 Kč
úsek IV. a V - drobné opravy dle rozpisu - Masarykovo nám. lékárna, 28.října8, Dobrovského 5, Sokolovská 9, Masarykovo nám 27, Lidická1, Tyršova 8, Msgr.Šrámka 11 7177 19.02.2020 3 559,00 Kč
Luční 2,3,4-asistence u protlaku kanalizace, dodání dveří a opr. brana,Revoluční 6-pročištění stoupačky odpadu... 7032 04.03.2020 5 021,00 Kč
Dlouhá 19-dům-výměna zámku, oprava dveří,Jičínská 275-dům-oprava brana, zasklení dveří,Jičínská 272-dům-oprava kování hlavních dveří... 7026 06.04.2020 16 052,00 Kč
Luční 3,4,-domy-oprava dveří,výroba klíčů...Revoluční 6č.b.420-výměna van. baterie... 7071 14.04.2020 5 362,00 Kč
Bulharska 7,9,11,13-domy-oprava brana u hl. dveří,nalepení dlažby,U Jičínky 25/93-výměna vanové baterie... 7072 14.04.2020 5 630,00 Kč
úsek IV. a V - opravy v bytech a domech - Msgr. Šrámka 11, 28.října8/4, ... 7097 16.04.2020 14 770,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 71 199,05 Kč
28.října 4 - oprava vchodových dveří, PDP Kč 262,50 7138 17.02.2020 1 512,50 Kč
Revoluční 6,č.b.216,217 - výměna pracovní desky dřezu...PDP Kč 2.520,- 7142 17.02.2020 19 320,00 Kč
Dobrovského 5 - výměna vchodových dveří, PDP Kč 6.569,55 7074 10.03.2020 50 366,55 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 56 580,00 Kč
Revoluční 6,č.b.424- havárie (zatékání do bytu o patro níž).Vybourání prorezivělé vany, montáž nových přívodů vody...PDP Kč 7.380,- 7196 27.01.2020 56 580,00 Kč
Veronika VahalíkováARES 37 950,00 Kč
DPS Revoluční 6 - nouzové osvětlení, oprava a výměna nových svítidel 15ks, PDP Kč 4.950,- 7034 04.03.2020 37 950,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 37 275,70 Kč
Revoluční 36 - oprava STA, PDP Kč 201,90 7238 25.02.2020 1 547,90 Kč
Křižíkova 1,2 - úprava STA na příjem DVB-T/T2, PDP Kč 1.480,35 7243 25.02.2020 11 349,35 Kč
K Nemocnici 15, Havlíčkova 2 - oprava STA v domech, PDP Kč 475,95 7030 04.03.2020 3 648,95 Kč
Trlicova 10 - montáž DVB-T2 na STA domu, PDP Kč 1.353,46 7144 18.03.2020 10 376,50 Kč
Křížkovského nám.4 - montáž zesilovací soupravy STA, nastavení na příjem DVB-T/T2, PDP Kč 1.350,39 7075 14.04.2020 10 353,00 Kč
Rostislav PavelaARES 34 345,00 Kč
Revoluční 36, č.b.56 - oprava volného bytu 7071 12.02.2020 34 345,00 Kč
Roman MatalíkARES 33 140,00 Kč
Hoblíkova 32/6 - oprava plyn. topidla 7221 29.01.2020 500,00 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.10-spuštění plynu a uvedení topidla do provozu, Suvorovova 122,č.b.15-spuštění plynu... 7227 29.01.2020 16 880,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.1-holobyt- výměna plyn. topidla BETA v bytě. 7109 13.02.2020 12 050,00 Kč
Suvorovova 120-holobyty-oprava plynového kotle QUANTUM pro společné koupelny v domě 7014 02.03.2020 3 710,00 Kč
Michal BolehovskýARES 25 617,50 Kč
Masarykovo nám. 17,č.b.3 - demontáž a montáž kuch. linky 7011 03.02.2020 1 500,00 Kč
Masarykovo nám. 17,č.b.3 - oprava podlahy v kuchyni 7014 03.02.2020 24 117,50 Kč
Herold´s Construction s.r.o.ARES 24 271,20 Kč
Luční 2,č.b.7 dodávka a montáž kukátka vstupních dveří...,Pod Lipami 19,č.b.4-dodávka a montáž interiérových dveří vč. kování...,Pod Lipami 19,č.b.7- výměna zámku interiérových dveří... 7117 13.02.2020 24 271,20 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 21 689,00 Kč
Revoluční 6,č.b.218 - výměna el. sporáku Mora C110, PDP Kč 1.414,50 7183 23.03.2020 10 844,50 Kč
Pod Lipami 19,č.b.40 - výměna el. sporáku Mora C110, PDP Kč 1.414,50 7184 23.03.2020 10 844,50 Kč
Aleš NovotnýARES 21 321,00 Kč
Masarykovo nám. 28,č.b.2 - zateplení bytu, PDP Kč 2.308,50 7013 03.02.2020 17 698,50 Kč
Masarykovo nám. 16,17, Havlíčkova 2-oprava světlíku, Havlíčkova 2-oprava atiky, světlíku, střechy...PDP Kč 472,50 7241 25.02.2020 3 622,50 Kč
Adam SváčekARES 15 654,95 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.4,7 - elektro práce, výměna zásuvek, přístroj spínače...PDP Kč 2.041,95 7058 10.02.2020 15 654,95 Kč
Petr RosaARES 13 346,90 Kč
Trlicova 10,č.b.46 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.740,90 7057 10.02.2020 13 346,90 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 13 049,85 Kč
DPS U Jičínky č.b.47 - oprava provozu telefonu 7090 15.01.2020 1 875,50 Kč
Pod Lipami 19,č.b.86 - oprava telefonu 7150 21.01.2020 2 105,40 Kč
DPS:U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Revoluční 6-výměna záložních baterií pro telef. systémy 7083 11.03.2020 9 068,95 Kč
Dušan JančaARES 4 696,00 Kč
U Jičínky 25, Slezská diakonie - servis a oprava 3 ks balkonových dveří 7167 23.01.2020 1 942,00 Kč
Revoluční 36-spol. prostory - oprava kování, servis oken... 7122 16.03.2020 2 754,00 Kč
Martin MinářARES 1 480,00 Kč
Luční 3, č.b.16 - spuštění plynu 7035 07.04.2020 1 480,00 Kč
TERMOLUX, s.r.o.ARES 1 276,50 Kč
Revoluční 36,č.b.34 - oprava okna...PDP Kč 166,50 7029 04.03.2020 1 276,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 12 991 870,62 Kč
Celkem 16 243 094,31 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 454 740,00 Kč 72 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 29 700,00 Kč 63 % 32 700,00 Kč 68 % 27 300,00 Kč 72 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 60 894,00 Kč 55 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 6 102,00 Kč 49 % 3 645,00 Kč 52 % 3 622,00 Kč 55 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 21 988,00 Kč 55 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 2 214,00 Kč 48 % 1 323,00 Kč 52 % 1 314,00 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 52 827,14 Kč 41 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 18 573,20 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 202,94 Kč 41 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 6 606 099,15 Kč 96 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 1 288 310,57 Kč 73 % 159 059,17 Kč 76 % 419 252,30 Kč 82 % 971 568,27 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 12 550 087,62 Kč 78 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 445 506,46 Kč 52 % 1 082 252,27 Kč 59 % 1 389 988,40 Kč 67 % 1 757 630,09 Kč 78 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 853 177,70 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 112 787,00 Kč 47 % 78 500,00 Kč 53 % 37 400,00 Kč 55 % 76 300,00 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 2 366 708,29 Kč 68 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 102 176,57 Kč 51 % 440 911,43 Kč 64 % 61 568,11 Kč 66 % 61 683,10 Kč 68 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -1 673,37 Kč 35 % 2 671,71 Kč 62 % 331,72 Kč 65 % 1 089,76 Kč 76 % 612,52 Kč 82 %
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 39 240,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 6 900,00 Kč 26 % 2 900,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 8 470,00 Kč 45 % 12 500,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 651 170,00 Kč 3 947 121,90 Kč 70 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 324 239,32 Kč 48 % 275 218,73 Kč 52 % 429 827,68 Kč 60 % 551 355,33 Kč 70 %
5171 Opravy a udrž.. 26 580 325,00 Kč 22 427 172,66 Kč 84 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 14 % 1 262 270,23 Kč 18 % 1 612 005,42 Kč 24 % 2 006 617,55 Kč 32 % 2 162 255,96 Kč 40 % 445 997,35 Kč 42 % 1 266 757,06 Kč 47 % 1 155 388,67 Kč 51 % 1 240 062,79 Kč 56 % 7 650 109,84 Kč 84 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 26 394 599,58 Kč 23 862 930,32 Kč 90 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 11 % 840 148,56 Kč 14 % 801 079,52 Kč 17 % 1 749 484,30 Kč 24 % 5 549 323,71 Kč 45 % 18 513,00 Kč 45 % 9 060 455,84 Kč 79 % 44 513,12 Kč 79 % 2 921 921,58 Kč 90 %
Celkem 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 % 3 701 554,42 Kč 4 % 2 616 264,57 Kč 3 % 6 905 154,20 Kč 8 % 5 363 955,01 Kč 6 % 3 592 366,92 Kč 4 % 4 683 774,06 Kč 5 % 6 086 837,25 Kč 7 % 6 748 629,20 Kč 8 % 3 617 757,69 Kč 4 % 12 327 965,03 Kč 14 % 3 668 128,16 Kč 4 % 14 031 377,67 Kč 16 %