Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2020

Název:
Zimní stadion NJ (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
výdaje 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 9 450 000,00 Kč Pokles 8 354 699,17 Kč 8 354 699,17 Kč 100 %
37 Odbor bytový 9 450 000,00 Kč Pokles 8 354 699,17 Kč 8 354 699,17 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 52 000 000,00 Kč Pokles 678 500,00 Kč 634 153,74 Kč 93 %
37 Odbor bytový 52 000 000,00 Kč Pokles 678 500,00 Kč 634 153,74 Kč 93 %
Celkem 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 088,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 217 170,80 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 284 671,86 Kč 68 % 238 708,80 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 8 354 699,17 Kč 8 354 699,17 Kč 100 % 1 222 188,51 Kč 15 % 675 801,84 Kč 23 % 812 922,90 Kč 32 % 731 935,28 Kč 41 % 611 471,72 Kč 49 % 540 898,31 Kč 55 % 507 697,74 Kč 61 % 471 029,95 Kč 67 % 506 615,32 Kč 73 % 562 759,82 Kč 80 % 841 846,57 Kč 90 % 869 531,21 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 678 500,00 Kč 634 153,74 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 535 083,78 Kč 79 % 99 069,96 Kč 93 %
Celkem 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 % 1 222 188,51 Kč 12 % 892 972,64 Kč 9 % 812 922,90 Kč 8 % 731 935,28 Kč 7 % 611 471,72 Kč 6 % 540 898,31 Kč 6 % 507 697,74 Kč 5 % 471 029,95 Kč 5 % 506 615,32 Kč 5 % 562 759,82 Kč 6 % 1 661 602,21 Kč 17 % 1 212 397,97 Kč 12 %