Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Revitalizace čestných hrobů (ORG 5361) / 2020

Název:
Revitalizace čestných hrobů (5361)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3632 Pohřebnictví 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
Celkem 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 5361 (Revitalizace čestných hrobů), Paragraf 3632 (Pohřebnictví), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 879 786,68 Kč
Celkem 879 786,68 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udrž.. 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 575,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 195 960,00 Kč 32 % 168 705,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 120 520,00 Kč 64 % 292 251,68 Kč 97 % 9 775,00 Kč 98 %
Celkem 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 575,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 195 960,00 Kč 22 % 168 705,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 120 520,00 Kč 13 % 292 251,68 Kč 32 % 9 775,00 Kč 1 %