Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 (ORG 5555) / 2020

Název:
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 (5555)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
výdaje 731 000,00 Kč 731 000,00 Kč 713 560,90 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
Celkem 731 000,00 Kč 731 000,00 Kč 713 560,90 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 % 1 320,00 Kč 26 % 634,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 1 654,50 Kč 72 % 561,00 Kč 83 % 330,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 495,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 % 60 500,00 Kč 8 % 60 500,00 Kč 17 % 60 500,00 Kč 25 % 52 395,20 Kč 32 % 51 752,00 Kč 39 % 59 919,20 Kč 48 % 60 500,00 Kč 56 % 60 500,00 Kč 64 % 60 500,00 Kč 73 % 60 500,00 Kč 81 % 60 500,00 Kč 89 % 60 500,00 Kč 98 %
Celkem 731 000,00 Kč 713 560,90 Kč 98 % 61 820,00 Kč 8 % 61 134,00 Kč 8 % 60 500,00 Kč 8 % 52 395,20 Kč 7 % 51 752,00 Kč 7 % 59 919,20 Kč 8 % 62 154,50 Kč 9 % 61 061,00 Kč 8 % 60 830,00 Kč 8 % 60 500,00 Kč 8 % 60 500,00 Kč 8 % 60 995,00 Kč 8 %