Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Hückelovy vily (ORG 8518) / 2020

Název:
Hückelovy vily (8518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %
5151 Studená voda 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 80 601,29 Kč 67 %
37 Odbor bytový 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 80 601,29 Kč 67 %
5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 549 722,22 Kč 89 %
37 Odbor bytový 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 549 722,22 Kč 89 %
Celkem 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 120 000,00 Kč 80 601,29 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 669,10 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 26 466,10 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 26 466,09 Kč 67 %
5154 Elektrická en.. 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 % 1 210,00 Kč 8 % 1 210,00 Kč 16 % 1 210,00 Kč 24 % 1 210,00 Kč 32 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 48 % 1 210,00 Kč 56 % 1 210,00 Kč 65 % 1 210,00 Kč 73 % 1 210,00 Kč 81 % 1 210,00 Kč 89 % 1 210,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 719,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 3 872,00 Kč 17 %
6121 Budovy, haly .. 4 000 000,00 Kč 3 549 722,22 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 808,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 458,25 Kč 1 % 3 494 455,97 Kč 89 %
Celkem 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 28 879,10 Kč 1 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 7 018,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 32 395,10 Kč 1 % 50 668,25 Kč 1 % 3 526 004,06 Kč 81 %