Výdaje

Přehled plateb pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (IČ 00417688 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné 12/2019 7077 14.01.2020 5 839,81 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné 12/2019 7077 14.01.2020 8 386,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné 12/2019 7077 14.01.2020 2 900,01 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Gen.Hlaďo 22 - přistavení plošiny pro odstranění opadané omítky na domě 7180 24.01.2020 347,27 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné za 1/2020 7116 13.02.2020 4 900,01 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné za 1/2020 7116 13.02.2020 7 108,62 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova TSM - vodné, stočné za 1/2020 7116 13.02.2020 12 065,15 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 2/2020 7126 16.03.2020 7 376,37 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 2/2020 7126 16.03.2020 11 329,47 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 2/2020 7126 16.03.2020 2 500,01 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386) Doprava oprava dopravního značení na ul. Palackého 4221 24.03.2020 724,79 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386) Doprava oprava dopravního značení na ul. Beskydská 4223 24.03.2020 1 261,88 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 3/2020 7096 16.04.2020 7 732,65 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 3/2020 7096 16.04.2020 9 269,57 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-TSM - vodné, stočné, el, obsluha kotelny za 3/2020 7096 16.04.2020 2 500,01 Kč
Celkem 84 242,37 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 4021 03.01.2020 1 218 333,00 Kč
Odbor ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 4021 03.01.2020 1 746 250,00 Kč
Odbor ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 4021 03.01.2020 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 1/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4042 07.01.2020 167 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 1/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4042 07.01.2020 330 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM: 1) údržba MK 1 468 000 Kč na 1/2019 a 2) VPP 675 000 Kč na 1. Q. 2019 4045 07.01.2020 675 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM: 1) údržba MK 1 468 000 Kč na 1/2019 a 2) VPP 675 000 Kč na 1. Q. 2019 4045 07.01.2020 1 468 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 1/2020. 4068 09.01.2020 122 500,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce). 4182 23.01.2020 11 160,23 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2020 4024 04.02.2020 1 218 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2020 4024 04.02.2020 1 746 250,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2020 4024 04.02.2020 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM za 1/2020 na údržbu DH. 4045 05.02.2020 24 880,02 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 2/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4047 05.02.2020 330 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 2/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4047 05.02.2020 167 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu MK na 2/2020. 4048 05.02.2020 1 468 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 2/2020. 7041 06.02.2020 122 500,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 3/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4010 02.03.2020 167 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 3/2020: 1)VO 330 000,-, 2) hřbitovy 167 000,-. 4010 02.03.2020 330 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu MK na 3/2020. 4011 02.03.2020 1 468 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2020 4033 04.03.2020 1 218 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2020 4033 04.03.2020 1 746 250,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2020 4033 04.03.2020 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC, Lidická a Smetanovy sady na 3/2020. 4043 05.03.2020 122 500,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM za 2/2020 na údržbu dětských hřišť 4279 27.03.2020 15 743,14 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 4/2020 4007 01.04.2020 1 218 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 4/2020 4007 01.04.2020 1 746 250,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 4/2020 4007 01.04.2020 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2020: 1) VO 330 000,- 2) hřbitovy 167 000,- 4030 02.04.2020 330 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2020: 1) VO 330 000,- 2) hřbitovy 167 000,- 4030 02.04.2020 167 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu MK na 4/2020 4031 02.04.2020 1 468 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvěk na provoz a údržbu veřejných WC, Lidická a Smetanovy sady na 4/2020 4041 03.04.2020 122 500,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek na investice - demolici objektu v areálu Centra veřejné zeleně - viz v příloze faktura a smlouva o dílo. 4221 21.04.2020 433 693,00 Kč
Odbor ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 8103 15.07.2020 -1 746 250,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 8103 15.07.2020 1 746 250,00 Kč
Odbor ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 8103 15.07.2020 -4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 1/2020 8103 15.07.2020 4 200,00 Kč
Celkem 21 385 608,39 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa příspěvek TSM za 03/2020 na údržbu dětských hřišť 5218 15.05.2020 -320,00 Kč
Celkem -320,00 Kč