Výdaje

Přehled plateb pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 - čištění kanalizace 7139 20.01.2020 3 800,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobení pitnou vodou z důvodu havárie domovní kanalizace 7149 21.01.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - vodné, stočné za 20.12.2019 7168 23.01.2020 2 126,93 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 16/11 - likvidace odpadních vod ze septiku 7181 24.01.2020 1 288,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - čištění kanalizace 7182 24.01.2020 3 386,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 11.1.12.2019 - 15.1.2020. Lidická 168/6, Luční 1799/3, Bulharská 744/11, ... 7214 28.01.2020 208 291,82 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 11.1.12.2019 - 15.1.2020. Lidická 168/6, Luční 1799/3, Bulharská 744/11, ... 7214 28.01.2020 15 014,71 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj hřiště Kojetín - stočné za 9.10.-31.12.2019, 1.1.-8.1.2020 4221 28.01.2020 45,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 212,272 - vyúčtování vodné a stočné za 14.12.2019-16.1.2020 7228 29.01.2020 32 379,18 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4250 29.01.2020 1 421,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou 7222 29.01.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 275 - vyúčtování vodného za 17.9.2019-1.1.2020 7015 03.02.2020 90 862,24 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou 7102 13.02.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7139 17.02.2020 2 146,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7140 17.02.2020 2 201,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.-31.12.2019, 1.1.-5.2.2020 7219 24.02.2020 4 062,27 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7235 25.02.2020 629,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7012 02.03.2020 2 240,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11...-byty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2020 7036 04.03.2020 213 988,38 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11...-byty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2020 7036 04.03.2020 12 941,48 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci KS NJ - NP, Msgr. Šrámka 1029/13 - vodné stočné za 28.11.2019 - 04.03.2020 4152 17.03.2020 1 054,32 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci byty Msgr. Šrámka 1029/13 - vodné a stočné za 28.11.2019 - 04.03.2020 4158 17.03.2020 4 213,11 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4162 17.03.2020 13 556,88 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 2 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4163 17.03.2020 17 111,83 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 - Dobrovského 3,5, Masarykovo nám 3,29, ... 7150 18.03.2020 393 758,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 - Dobrovského 3,5, Masarykovo nám 3,29, ... 7150 18.03.2020 44 036,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a nebyty vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-29.2.2020, Tyršova 8, Suvorovova 122,, ... 7156 19.03.2020 206 690,62 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a nebyty vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-29.2.2020, Tyršova 8, Suvorovova 122,, ... 7156 19.03.2020 6 147,44 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-2.3.2020 4208 20.03.2020 21 847,92 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.-bufet - čištění kanalizace 7163 20.03.2020 1 398,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Divadelní 8, Havlíčkova 11, 28.října 2 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.2019-31.12.2019, 1.1.-6.3.2020 7171 20.03.2020 25 426,55 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Divadelní 8, Havlíčkova 11, 28.října 2 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.2019-31.12.2019, 1.1.-6.3.2020 7171 20.03.2020 11 729,78 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj fontána Úzká - vodné za 25.9.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4236 24.03.2020 24 659,29 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodotrysk Janáčkovy sady - vodné za 4.12.-31.12.2019, 1.1.-2.3.2020 4219 24.03.2020 92,32 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Smetanovy sady - vodné za 7.6.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4220 24.03.2020 502,25 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj kašna Masarykovo nám. - vodné a stočné za 28.9.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4222 24.03.2020 952,55 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4264 26.03.2020 1 840,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4290 30.03.2020 14 065,48 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní ul. - vyúčtování srážkové vody od 1.1.-31.3.2020 4291 30.03.2020 17 550,36 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 5.10.2017 - 16.3.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7006 01.04.2020 333 352,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 5.10.2017 - 16.3.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7006 01.04.2020 5 365,38 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství parkoviště Sokolovská - vyúčtování srážkové vody od 1.1.-31.3.2020 4025 02.04.2020 11 630,26 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství Resslova - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4027 02.04.2020 26 451,50 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7018 03.04.2020 19 313,79 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 75 328,26 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 9 363,00 Kč
Hückelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 27 669,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné, stočné 09/2019-3/2020 - Dobrovského 5, Masarykovo nám. 15, 28.října 6,8 7027 06.04.2020 17 361,27 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné, stočné 09/2019-3/2020 - Dobrovského 5, Masarykovo nám. 15, 28.října 6,8 7027 06.04.2020 8 970,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - vodné a stočné za 21.12.2019-21.3.2020 7048 08.04.2020 9 763,40 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství Gen.Hlaďo - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4082 08.04.2020 7 557,57 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ul.28. října 47/4 - vodné a stočné za 20.12.2019-30.3.2020 7060 09.04.2020 6 834,80 Kč
Celkem 1 964 695,01 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36- vodné,stočné 5.9.- 17.12.2019- vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7033 08.01.2020 10 804,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62 vodné, stočné 4.12.2019-31.12.2019, 1.1.2020-26.2.2020 7209 27.03.2020 6 678,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36- vodné,stočné 18.12.2019-31.12.2019, 01.01.2020-06.03.2020 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7210 27.03.2020 8 939,26 Kč
Celkem 26 422,79 Kč