Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 0,00 Kč Navýšení 56 119 260,84 Kč 56 119 260,84 Kč 100 %
Odbor bytový ORJ 037 518 36 504 000,00 Kč Pokles 26 394 599,58 Kč 23 862 930,32 Kč 90 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 035 000,00 Kč Pokles 6 813 858,42 Kč 6 813 858,42 Kč 100 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %
Dalkia 516 0,00 Kč Navýšení 4 605 962,58 Kč 4 605 962,58 Kč 100 %
Hückelovy vily 8518 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 549 722,22 Kč 89 %
Bazén NJ 515 600 000,00 Kč Navýšení 3 812 502,17 Kč 3 601 809,81 Kč 94 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 8 270 000,00 Kč Pokles 3 711 606,25 Kč 3 711 606,25 Kč 100 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
Městská policie 406 500 000,00 Kč Navýšení 2 310 000,00 Kč 2 261 468,00 Kč 98 %
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 1 934 600,00 Kč Navýšení 1 954 600,00 Kč 1 873 871,69 Kč 96 %
Dům sester 7518 2 783 000,00 Kč Pokles 1 883 000,00 Kč 1 702 470,00 Kč 90 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 000 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 2 000 000,00 Kč Pokles 1 371 800,00 Kč 665 157,02 Kč 48 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 085 000,00 Kč 907 450,45 Kč 84 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
374 374 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 0,00 Kč Navýšení 706 805,00 Kč 704 635,02 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 566 911,29 Kč 81 %
Zimní stadion NJ 522 52 000 000,00 Kč Pokles 678 500,00 Kč 634 153,74 Kč 93 %
Chata Jičínka 4381 650 000,00 Kč Pokles 595 000,00 Kč 551 690,73 Kč 93 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 5422 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 5417 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 116 160,00 Kč 23 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
Kanalizace U Mlýna 5410 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
5437 5437 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 296 813,00 Kč 99 %
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
5436 5436 0,00 Kč Navýšení 293 000,00 Kč 237 160,00 Kč 81 %
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 5419 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
5428 5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 1 174 000,00 Kč Pokles 210 800,00 Kč 210 800,00 Kč 100 %
Most Straník u č.p..86 5390 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 188 144,44 Kč 99 %
Komunikace Potoční ®ilina 5414 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 267 000,00 Kč Pokles 134 268,00 Kč 134 268,00 Kč 100 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
Roząíření MK Kojetín 5379 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 106 480,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 500,00 Kč 60 %
Odbor ľivotního prostředí 375 1 605 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 5432 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 000,00 Kč 54 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 5373 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
Kanalizace ul. Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 5377 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 5397 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč Pokles 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 5431 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 8 677,00 Kč Navýšení 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 %
Chodník Na Valech 5393 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
Vodovod Loučka Císařská 4387 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
Bus zastávka U partyzána 5398 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 5407 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 5412 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
0 0 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 5380 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Čer»ák II.etapa 5370 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cykloboxy 5371 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Loučka V Kútě 9386 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Straník - hřbitov 5374 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Vančurova 2-10 5420 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 5378 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 5372 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 5404 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 5391 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 5430 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 266 098 370,00 Kč Pokles 158 889 997,78 Kč 145 798 946,93 Kč 92 %