Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 913 426,78 Kč 88 %
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 990 000,00 Kč Pokles 533 000,00 Kč 410 448,17 Kč 77 %
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %
  
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 178,00 Kč 95 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 70 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 115 796,34 Kč 83 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
  
Památková péče 2380 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %
  
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 126 000,00 Kč Pokles 26 000,00 Kč 14 624,26 Kč 56 %
  
PS Kavárničky 3393 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 510 591,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 189 000,00 Kč Pokles 169 000,00 Kč 79 000,00 Kč 47 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
Celkem 43 845 500,00 Kč Pokles 43 628 460,63 Kč 42 903 972,18 Kč 98 %