Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 795 000,00 Kč Pokles 1 655 600,00 Kč 1 595 872,46 Kč 96 %
  
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
  
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 35 349,01 Kč 80 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
  
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč Pokles 2 341 000,00 Kč 2 341 000,00 Kč 100 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 322 835,26 Kč 85 %
  
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč Navýšení 12 686,40 Kč 6 835,78 Kč 54 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 254,00 Kč 63 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 287 133,49 Kč 1 141 606,89 Kč 89 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Pokles 4 867 395,00 Kč 4 753 803,00 Kč 98 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %
  
PS Kavárničky 3393 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 173 815,87 Kč 112 670,00 Kč 65 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 491 440,00 Kč Navýšení 564 440,00 Kč 531 674,00 Kč 94 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 062 900,00 Kč Pokles 4 954 900,00 Kč 4 954 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 399 600,00 Kč 399 600,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 946 665,75 Kč 7 946 665,75 Kč 100 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Pokles 11 988 510,04 Kč 11 988 510,04 Kč 100 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Pokles 4 865 779,09 Kč 4 865 779,09 Kč 100 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 312 000,00 Kč 100 %
Celkem 79 695 040,00 Kč Pokles 74 914 732,72 Kč 73 690 735,15 Kč 98 %