Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 13 613 075,73 Kč 90 %
  
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 120 000,00 Kč 942 320,23 Kč 84 %
  
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 160 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 168 832,76 Kč 96 %
  
Chata Jičínka 4381 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
  
Odbor organizační 381 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč Navýšení 200 770,98 Kč 177 626,41 Kč 88 %
  
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč Navýšení 60 427,08 Kč 35 746,55 Kč 59 %
  
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 844 181,58 Kč 81 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 083 760,00 Kč Pokles 7 866 652,81 Kč 7 868 918,81 Kč 100 %
Celkem 182 069 081,00 Kč Pokles 175 674 490,56 Kč 154 226 005,87 Kč 88 %