Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Civilní připravenost na krizové stavy / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
  
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 200 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 970 569,54 Kč 97 %
  
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 374 000,00 Kč Navýšení 1 174 000,00 Kč 1 086 513,88 Kč 93 %